گروه دارویی: ویتامین
شکل دارویی:پودر محلول در آب
ترکیب: هر یک گرم از پودر حاوی:

50000 IU

Vitamin A      

10000 IU

Vitamin D3    

30    mg

Vitamin B5 

10     mg

Vitamin B3

 10     mg

Vitamin E

2     mg

Vitamin B6         

2      mg

Vitamin K3    

0.01   mg

  Vitamin B12     

20    mg

Vitamin B1    

100   mg

Vitamin C 

3      mg

Vitamin B2    

0.1    mg

Vitamin H

موارد مصرف :
پیشگیری و درمان عوارض ناشی از کمبود ویتامین ها، افزایش رشد و بازدهی طیور و نیز افزایش تولید تخم مرغ، حفظ شرایط مناسب و مطلوب در دوره پرورش گله، پیشگیری و درمان استرس های کلی طیور.
مقدار و روش مصرف :
پیشگیری: یک گرم در 5 لیتر آب آشامیدنی به مدت  5 – 3 روز متوالی.
درمان: یک گرم در 1 لیتر آب آشامیدنی به مدت 7- 5 روز متوالی.
موارد منع مصرف و تداخلات دارویی:  ندارد.
زمان پرهیز از مصرف:  ندارد.
شرایط نگهداری: در مکان خشک  و خنک و دوراز نورنگهداری شود.
بسته بندی: بسته های 500 گرمی و 100 گرمی .