سوسپانسیون داخل پستانی
(دوره شیرواری)
دسته دارویی :آنتی بیوتیک
ترکیب : هر سرنگ 5 گرمی داخل پستانی مولتی جکت IMMحاوی:
پنی سیلین پروکائین 100000 واحد بین المللی
استرپتومایسین(سولفات) 100 میلی گرم
نئومایسین (سولفات) 100 میلی گرم
پردنیزولون 10 میلی گرم
موارد مصرف :
در درمان اورام پستان حاد و تحت حاد در گاوهای شیروار که توام با درد و التهاب ناشی از باکتریهای حساس به پنی سیلین، استرپتومایسین و نئومایسین می باشند،بکار میرود.
مکانیسم اثر: پنی سیلین پروکائین با تداخل در دیواره سلولی باکتریها مانع از تکثیر آنها می شود.
استرپتومایسین و نئومایسین هم آنتی بیوتیکهای آمینوگلکوزیدی می باشند که با نفوذ در پوشش سلولی به گیرنده های تحت واحدS 30 ریبوزومی متصل شده و با جلوگیری از ترجمه کد ژنتیکی mRNAباکتری مانع از همانند سازی آن می شود. پردنیزولون نیز یک گلوکوکورتیکوئید با خواص ضد التهابی می باشد.
مقدار و روش مصرف :
محتویات هر سرنگ را باید روزی یکبار بلافاصله پس از دوشش در مجرای پستانی هر کارتیه عفونی تخلیه نمود. این عمل تا 3 روز متوالی و با رعایت کلیه شرایط بهداشتی باید تکرار گردد.
– حداقل 2 ساعت پس از تخلیه سرنگ در مجرا ، دوشش انجام نگیرد.
زمان پرهیز از مصرف :
شیر حیوان در زمان درمان و تا 72 ساعت پس از آخرین تجویز نباید به مصرف انسان برسد. گوشت حیوان نیز تا 7 روز پس از آخرین تجویز مصرف نشود.مصرف این دارو در حیوانات آبستن بلامانع می باشد.
موارداحتیاط :
پنی سیلین ها و سفالوسپورین ها ممکن است متعاقب تزریق، بلع و یا تماس پوستی باعث باعث بروز واکنشهای ازدیاد حساسیت بشوند. واکنش های آلرژیک نسبت به این مواد به ندرت ممکن است وخیم باشند.
– در صورتیکه سابقه بروز حساسیت نسبت به این مواد را دارید یا از بکار بردن آنها منع شده اید از تماس مستقیم با این محصول پرهیز نمایید.
– در هنگام استفاده از این پماد کلیه موارد ایمنی را رعایت و از تماس مستقیم آن با پوست اجتناب نمایید.
– در صورت بروز عوارض آلرژی به این مواد نظیر سرخی پوست ناحیه ، بثورات پوستی و خارش موضع با همراه داشتن این برگه به پزشک مراجعه نمایید.
تورم صورت، لبها یا چشم ها و یا مشکلات تنفسی از نشانه های مهم بوده که نیازمند مراقبتهای پزشکی جدی تر می باشند.
– پس از مصرف دستهای خود را بشویید.
شرایط نگهداری :
– سرنگهای محتوی دارو در دمای کمتر از 25 درجه سانتی گراد نگهداری گردد.
– این سرنگها فقط یکبار استفاده می شوند و اگر قسمتی از محتویات سرنگ باقی بماند باید دور ریخته شود.
– دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
بسته بندی:  هر بسته محتوی 24 سرنگ 5 گرمی می باشد.