تركيب:هر ميلي ليتر محلول حاوي:

 

 

ویتامین A

I.U.

15000

ویتامین B6

3

میلی گرم

ویتامین D3

I.U.

7500

کلرید سدیم

15

میلی گرم

ویتامین E

20

میلی گرم

کلرید پتاسیم

2

میلی گرم

ویتامین B1

6

میلی گرم

استات پتاسیم

2

میلی گرم

ویتامین B2

2

میلی گرم

دکسپنتانول

10.77

میلی گرم

نیاسین

35

میلی گرم

کلرید منیزیوم

3

میلی گرم

 

 

موارد مصرف: مصرف اين دارو در مواردي كه دام و طيور مبتلا به بيماريهايي ميشوند كه بطور كلي با عوارض ضعف،بي حالي،لاغري،كاهش اشتها و كاهش مقاومت در مقابل بيماريهاي عفوني همرا ه است توصيه مي گردد.اين دارو در هنگام بروز اسهال هاي عفوني يا تغذيه اي بمنظور تبادلات يوني و حفظ و نگهداري حجم كلي مايعات بدن و جلوگيري از تغييرات شديد فشار اسمزي در مايعات داخل و خارج سلولي استفاده مي شود.مصرف آن در كوتاه نمودن دوره نقاهت و تسريع در بهبود بيماريها موثر است.

 
ميزان و طريقه مصرف:
طيور:پيشگيري: يك ميلي ليتر از محلول خوراكي در 2 ليتر آب آشاميدني به مدت سه روز متوالي.
درمان: يك ميلي ليتر از محلول خوراكي در 1 ليتر آب آشاميدني به مدت 5 تا 7 روز متوالي.
گوساله و گوسفند:5 تا 10 ميلي ليتر از محلول خوراكي در 1 ليتر آب آشاميدني.
بره و بزغاله: 2 تا 3 ميلي ليتر از محلول خوراكي در 1 ليتر آب آشاميدني.

 
تذكر:
مقدار و مصرف اين دارو در موارد بروز اسهال هاي حاد و دهيدراسيون شديد بدن تا دو برابر قابل افزايش است.
محلول تهيه شده ،حداكثر در فاصله زماني 12 ساعت پس از تهيه بايد مصرف گردد.

 
شرايط نگهداري: محلول مي با يستي دور از نور،حرارت و در مكاني خنك  نگهداري شود.