دسته دا رويي : ويتامين

تركيب :

ويتامين A( پالميتات)

25000 واحد بين المللي

ويتامين D3

15000 واحد بين المللي

ويتامين E

5 ميلي‌گرم

ويتامين B1

2 ميلي‌گرم

ويتامين B2

2ميلي‌گرم

ويتامين B6

5/1 ميلي‌گرم

نياسين آميد

15 ميلي‌گرم

دكسپانتول

4 ميلي‌گرم

موارد مصرف: ويتامين ها به مقدار بسيار كم براي متابوليسم سلولي ضروري مي باشند و كمبود هر يك از آنه باعث بروز عوارض همان ويتامين در بدن حيوان مي‌شود.

عوارض ناشي از كمبود آن دسته از ويتامينها كه در بدن حيوانات سنتز مي‌شوند . نيز به علت بروز بعضي اختلالات متابوليكي و تغذيه نامناسب مشاهده شده است.

لذا جهت پيشگيري و درمان علائم ناشي از كمبود ويتامين ها در مواردي نظير كم اشتهايي، استرس هاي ناشي از حمل و نقل و واكسيناسيون و نيز بروز انواع بيماري هاي متابوليكي و تغذيه اي و بيماري هاي عفوني توصيه مي‌شود.

ميزان و روش مصرف:  مقدار مصرف ويتامين ها بسته به شرايط و كيفيت مواد غذايي مورد استفاده و نياز روزانه حيوانات بايد زير نظر دامپزشك تعيين گردد.

به طور كلي در شرايط نرمال مقادير زير به مدت 5 تا  7 روز توصيه شده است.

طيور: يك ميلي ليتر در يك ليتر آب آشاميدني طیور پیشگیری :1 ميلي ليتر آب آشاميدني به مدت 5 تا 7 روز

گوسفند و بز: 2 ميلي ليتر محلول در 1 ليتر آب آشاميدني به مدت 3 تا 5 روز

بره: 5/2 ميلي ليتر به ازاي هر راس

 گوساله ، كره اسب ، ميش ،گاو و ماديان: 10 ميلي ليتر به ازاي هر راس در دام هاي آبستن دوز دارو تا 20 ميلي ليتر براي هر راس قابل افزايش است.

در دوره آبستني دام ها 2 بار تجويز مولتي ويتامين توصيه ميگردد، اولين تجويز 1 تا 2 ماه پيش از زايش و تجويز بعدي 2 هفته پس از زايش است .

موارد منع مصرف و تداخل دارويي : ندارد.

احتياط : محلول نهايي مي بايست روزانه به صورت تازه تهيه شده و بلافاصله پس از تهيه در اختيار دام يا طيور قرار داده شود . از يخ زدن محلول و آب محتوي ويتامين جلوگيري نماييد.