ويژگيها:
منتوفين در مواقع بروز مشكلات تنفسي به عنوان تركيب موكوليتيك سبب تخليه ترشحات موكوسي شده كه اين امر باعث بهبود تنفس اكسيژن رساني مي شود.منتوفين در درمان و پيشگيري مشكلات تنفسي ناشي از آنفلوانزا نيز مصرف مي گردد.

ساختمان شيميايي و تركيب:
منتوفين يك تركيب طبيعي، خوش بو و زرد رنگ است و حاوي روغن هاي اتري نظير منتول، اكاليپتوس و تركيبات اموليسفاير مي باشد. اين تركيبات كاملاً محلول در آب هستند.

 

موارد مصرف :

 

موارد مصرف عمومي :

 

– در واكنش هاي ناشي از واكسيناسيون برونشيت و نيوكاسل.

 

– در عفونتهاي ناشي از برونشيت عفوني و آنفلوانزا.

 

– در موارد مشاهده عطسه در گله.

 

– در گرماي خشك و شديد بويژه هنگاميكه غشاي موكوسي مجاري تنفسي خشك شده و جوجه ها با مشكل تنفسي مواجه مي شوند.

 

– در مواردي كه امكان مصرف دارو نظير آنتي بيوتيك ها مقدور نيست (مثلاً نزديك به زمان ارسال به كشتارگاه در حدود 5-4 )

 

– در مواردي كه آنتي بيوتيكها ديگر مؤثر واقع نشوند.

 

 

موارد مصرف خاص :

 

– از روز چهارم به دنبال واكسيناسيون عليه نيوكاسل به مدت 5-4 روز.

 

– در موارد وقوع مشكلات تنفسي به مدت 3 روز.

 

– براي تحريك رشد در هفته پنجم.

 

– براي جلوگيري از خفگي در موارد تجمع شديد موكوس چسبناك در آخرين هفته هاي دوره پرورش قبل از ارسال به كشتارگاه.

 

 

نحوه مصرف:
منتوفين را مي توان با دوز مشخص به طور دائم در آب آشاميدني مصرف نمود. همچنين مي توان ابتدا محلولي از منتوفين را با غلظت معيني تهيه نمود و پس از مخلوط نمودن با آب مخزن اصلي آن را مصرف نمود. همچنين مي‌توان با استفاده از دستگاه اسپري آنرا مورد استفاده قرار داد. معمولاً مي توان از روش اسپري در موارد بروز استرس حرارتي و بروز واكنشهاي مختلف بدنبال واكسيناسيون و يا در مواردي كه قبلاً محلول منتوفين در آب آشاميدني مصرف شده، استفاده نمود.

 

 

نحوه تهيه محلول منتوفين:
به عنوان يك دستورالعمل كلي ابتدا 250 ميلي ليتر منتوفين را در 3 ليتر آب ولرم (40 درجه سانتيگراد) حل نماييد سپس آنرا به 1000 ليتر آب آشاميدني بيافزاييد و در اختيار جوجه ها قرار دهيد.

 

 

دوز مصرفي:

 

روش آب آشاميدني:
به ازاي هر 12000 جوجه 125 ميلي ليتر منتوفين را با 500 ليتر آب آشاميدني مخلوط نماييد وآن را دو بار در روز در اختيار جوجه‌ها قرار دهيد (يكبار 7 صبح و يكبار 5 بعد ازظهر)
افزودن منتوفين به آب آشاميدني ممكن است سبب كاهش مصرف آب توسط جوجه ها شود، در اين موارد دوز مصرفي را بايد به ترتيب تا 225-200 ميلي ليتر (براي 24000 جوجه) و 100-75 ميلي ليتر (براي 12000 جوجه) كاهش دهيد.

 

روش اسپري:
به ازاي هر 1250 متر مربع (براي24000 جوجه) تا سن سه هفتگي 250 ميلي ليتر منتوفين را در 10 ليتر آب حل نموده و سپس دو بار در روز به روي جوجه ها اسپري نماييد. در جوجه هاي مسن تر 500 ميلي ليتر منتوفين را در 10 ليتر آب حل نموده و سپس دو بار در روز به روي جوجه ها اسپري نماييد. اين دوز درماني را مي توانيد تا زمان حصول نتيجه مطلوب و بهبود علائم تنفسي در گله ادامه دهيد.

 

توجه:
منتوفين يك ماده غير آنتي بيوتيكي است و نمي توان از آن به جاي آنتي بيوتيك ها استفاده نمود، اما در صورت استفاده دراز مدت طبق دستور فوق مي توان مصرف آنتي بيوتيكها را به تعويق انداخته يا حتي از مصرف آنها جلوگيري نمود.
در صورت لزوم استفاده از منتوفين و آنتي بيوتيك ها به طور همزمان، مي توان طبق يكي از سه روش زير عمل كرد:
1 – آنتي بيوتيك در فواصل مصرف منتوفين به آب افزوده شود.
2 – منتوفين اسپري شده و آنتي بيوتيك از طريق آب آشاميدني تجويز گردد.
3 – منتوفين از طريق آب آشاميدني و آنتي بيوتيك از طريق دان استفاده شود.

 
منتوفين يك تركيب طبيعي است.
نتايج آزمايشات فارمي به روي ميليون ها جوجه اثرات مثبت منتوفين را به اثبات رسانده اند.
منتوفين هيچگونه باقيمانده‌اي در گوشت مرغ ايجاد نمي‌كند.
منتوفين هيچگونه مقاومت دارويي ايجاد نمي‌كند.
نحوه مصرف آن در آب آشاميدني بسيار آسان است.
اثرات مثبت حاصل از مصرف منتوفين به سرعت خود را نشان خواهد داد.
منتوفين مشكل زيست محيطي ايجاد نكرده و سبب هيچگونه آلودگي در آب نمي شود.

 

 

نحوه نگهداري:
منتوفين را در مكان تاريك و دماي بالاتر از 10 درجه سانتيگراد نگهداري نماييد.