تعریف : عناصر معدني كم مصرف ( مس، روي ، منگنز، آهن، سلنيوم و كبالت) به عنوان يكي از مهمترين عوامل فعال كننده آنزيم هاي سيستم ايمني، توليدمثل، واكنش هاي متابوليسم انرژي، سنتز هورمون ها و … ايفاي نقش مي‌كنند.

در حال حاضر، اين عناصر در خوراك از منابع معدني سولفاته( سولفات آهن و مس)، اكسيد( اكسيد روي و منگنز) و سلنيات سديم تامين مي‌شود كه به دليل افزايش سرعت رشد و توليد در گله هاي پرتوليد امروزي و عواملي چون استرس( بيماري و … )، شرايط نامساعد محيطي و تداخل در جذب عناصر معدني، نياز دام به طور كامل تامين نمي‌گردد.

به طوري كه با افزايش ميزان عناصر معدني در خوراك، به دليل افزايش رقابت و اثرات تداخلي بين عناصر معدني، ميان جذب آنها و در نتيجه عملكرد گله كاهش خواهديافت.

از اين رو براي تامين افزايش نياز دام لزوم جايگزيني عناصر معدني ارگانيك در جيره مطرح مي‌شود.

BioPlexعناصر معدني كم مصرف باند شده با چندين اسيد آمينه و پپتيد

اسيدهاي آمينه و پپتيدهاي موجود در ساختار بايوپلكس به عنوان ليگاند، عمل محافظت عناصر كم مصرف را به عهده دارند

و عنصر سلنيوم موجود در ساختمان Selplexجايگزين گوگرد در اسيد هاي آمينه گوگرددار شده است.

اين تركيبات آلي ، عناصر كم مصرف را به شكل موجود در طبيعت در اختيار دام قرار مي‌دهند.

ويژگي MaxiPlex

مقاوم در برابر اثرات متقابل

عناصر معدني ارگانيك برخلاف عناصر معدني غير ارگانيك با تركيبات موجود در دستگاه گوارش واكنش نمي‌دهند. در نتيجه به شكل قابل استفاده و قابل جذب به جايگاه‌هاي جذبي در روده خواهند رسيد.

افزايش مسير هاي جذبي

برخلاف عناصر معدني غير ارگانيك كه براي دسترسي به جايگاه جذب با هم در رقابتند، عناصر معدني ارگانيك از محل جذب اسيدهاي آمينه، جذب بدن و وارد سيستم گردش خون مي‌شوند.

از اين طريق به بافت هدف رسيده، در بدن ذخيره خواهند شد تا در صورت استرس، بيماري و فعاليت توليد مثلي در حيوان پر توليد نياز بدن را تامين كنند.

عدم خاصيت كاتيوني

به علت باند شدن مواد معدني كم مصرف با پپتيدها، عناصر ارگانيك فاقد خصوصيات كاتيوني بوده ، از اين رو قابل مصرف در جيره هاي آنيوني مي باشند.

مزایای  حاصل از مصرف MaxPlex در دام:

سلامت سم و كاهش لنگش

استحكام بافت پستاني و كاهش ابتلا به ورم پستان

كاهش عفونت پستان

افزايش باروري در دام نر

انتقال عناصر آلي از مادر به گوساله و سلامت گوساله بعد از تولد

كاهش جفت ماندگي

بهبود فاكتورهاي توليد مثلي

افزايش كيفيت پوست دام

بهبود سيستم ايمني و مقاومت در برابر بيماري ها

ميزان عناصر BioPlexموجود در يك كيلوگرم Maxiplex

روي 24000 ميلي‌گرم

منگنز 20000 ميلي‌گرم

مس 6000 ميلي‌گرم

سلنيوم 240 ميلي‌گرم

آهن  2000 ميلي‌گرم

عناصر معدني ارگانيك تامين شده توسط 25 گرم Maxi Plexبه ازاي هر راس دام در روز:

روي 600 ميلي‌گرم

منگنز 500 ميلي‌گرم

مس 150 ميلي‌گرم

سلنيوم 6 ميلي‌گرم

آهن  50 ميلي‌گرم

ميزان مصرف MaxiPlexدر دام:

25 گرم به ازاي هر راس در روز

بهبود سلامت

تقويت سيستم ايمني

افزايش مقاومت در برابر بيماري

بهبود رشد و توليد مثل

بهبود كيفيت محصولات

كاهش آلودگي محيط زيست

نتايج حاصله از مصرف MaxiPlexدر گله مادر:

بهبود باروري و قابليت جوجه درآوري

افزايش توليد تخم مرغ

افزايش ميزان سلنيوم موجود در تخم و انتقال آن به جوجه

بهبود زمان ماندگاري تخم مرغ

بهبود سيستم ايمني و تيتر آنتي بايد خون ( پاسخ به واكسيناسيون در گله)

بهبود وضعيت آنتي اكسيداني جوجه و كاهش تلفات اوليه

رفع مشكلات پا و فلجي

نتايج حاصله ازمصرف  MaxiPlexدر جوجه هاي گوشتي:

بهبود ضريب تبديل

افزايش ماندگاري لاشه

بهبود سيستم ايمني و تيتر آنتي بادي خون( پاسخ به واكسيناسيون در گله)

رفع مشكلات پا و فلجي

كاهش افت لاشه بعد از كشتار

نتايج حاصله ازمصرف  MaxiPlexدر طيور تخمگذار:

بهبود كيفيت پوسته تخم مرغ

افزايش توليد تخم مرغ و دوام پيك توليد

كاهش ميزان تخم مرغ هاي لمبه، شكسته و ترك خورده

بهبود زمان ماندگاري تخم مرغ و تثبت رنگ زرده

 رفع مشكلات پا و فلجي

افزايش ميزان سلنيوم موجود در تخم و امكان توليد تخم مرغ هاي غني شده از سلنيوم

ميزان مصرف  MaxiPlexدر طيور گوشتي ، مادر و تخمگذار: 1 كيلوگرم در تن خوراك

شرايط نگهداري:در جاي خشك و خنك( در دماي 25<درجه سانتي گراد) و دور از نور نگهداري شودو از يخزدگي محافظت شود.