موارد مصرف:ورم پستان كلينيكي و تحت كلينيكي گاو

تعریف :تركيبات گياهي به كار گرفته و در مستي هرب داراي اثرات ضد باكتريايي قوي بوده كه قابليت نفوذ بسيار بالايي در نسوج پستان دارند.

همچنين تركيبات اين دارو جريان خون را در ناحيه افزايش داده و سيستم دفاعي را براي مقابله با بيماري ورم پستان تقويت مي‌كند.

در موارد ورم پستان كلينيكي به كارگيري همزمان اين دارو با آنتي بيوتيك ها سبب تقويت اثرات آنها و افزايش قدرت نفودذ آنتي بيوتيك ها مي‌گردد

به كارگيري مستي هرب در حيوانات تازه زا كه بافت پستان متورم و پرفشار است موجب نرم شدن و راحتي دوشش مي‌گردد.

مقدار و طريقه مصرف:

بعد از هر نوبت شيردوشي و تخليه پستان مقدار لازم( به طور تقريبي 40-30 سي سي) روي كارتيه مبتلا ماليده شود و ماساژ داده شود . به مدت 4-2 روز.

نكات قابل توصيه: در موارد ورم پستان كلينيكي در صورت نياز با توصيه دامپزشك از آنتي بيوتيك‌هاي مناسب استفاده شود

اين دارو نه تنها مانع اثر آنتي بيوتيك ها نيست بلكه قدرت نفوذ آنها را افزايش مي‌دهد.

دارو فقط براي استعمال خارجي است.

زمان پرهيز از مصرف:اين دارو به دليل اينكه از مواد طبيعي ساخته شده است دوره پرهيز از مصرف ندارد.

شرايط نگهداري:دارو در مكان تاريك و بين 30-10 درجه سانتيگراد نگهداري شود.

بسته بندي:تيوب هاي 50 گرمي و ظروف 400 گرمي.