محرک متابولیکی و فیزیولوژیکی
محلول خوراکی
هر لیتر از متافیسول شامل موارد زیر است :

Nicotinamide

Vitamin B12

Vitamin B6

L-Carnitine

L-Arginine

Sorbitol

DI-Methionine

D-Panthenol

L-Glycine

L-Lysine

L-Citrulline

L-Ornithine

Carrier q.s.

L-Aspartic acid

L-Glutamic acid

نحوه و مقدار مصرف:
-طيور : 100 ميلي ليتر به ازاي هر 100 ليتر آب آشاميدني
-دام بزرگ: 50 ميلي ليتر براي هر راس
-دام كوچك: 15 ميلي ليتر براي هر راس
موارد مصرف:
– شروع دوره پرورش و توليد
– افزايش سرعت رشد
– افزايش توليد و باروري
– استرس
– سندرم مرگ ناگهاني
– سندرم كبد و كليه چرب
– افزايش دفع مواد زائد و سمي ناشي از ابتلا به بيماريهاي مختلف و بهبود وضعيت كليه
– كاهش اثرات سمي آمونياك
شرايط‌ نگهداري :‌ دور از نور، در دمای اتاق (کمتر از 30 درجه) و دور از دسترس اطفال نگهداري شود.
بسته بندی : بطری های یک لیتری