ترکیب : هر کیلوگرم مکمل درمانی ویتامین A حاوی:

 

5000000 IU

Vit A

400 mg

Antioxidant

 

مقدار مصرف: 1 کیلوگرم مکمل در یک تن خوراک و تحت نظارت دکتر دامپزشک .

 
مدت زمان نگهداری: 6 ماه پس از تاریخ تولید.

 
شرايط نگهداري: بین 10 تا 25 درجه سانتی گراد و دور از تابش مستقیم نور و در ظروف در بسته نگهداری شود.

 
بسته بندی: مکمل های ویتامینه و معدنی در کیسه های 25 کیلوگرمی کامپوزیت دولایه به صورت جداگانه