ترکیب:  هر کیلوگرم مکمل درمانی ویتامین D3حاوی:
 

5000000 IU

Vit D3

400 mg

Antioxidant

 

مقدار مصرف:
پیشگیری :1 کیلو در یک تن خوراک.
درمان :2-1 کیلوگرم در یک تن خوراک بر حسب شدت علائم کمبود و تحت نظارت دکتر دامپزشک .

 
مدت زمان نگهداری: 6 ماه پس از تاریخ تولید.

 
شرايط نگهداري: بین 10 تا 25 درجه سانتی گراد و دور از تابش مستقیم نور و در ظروف در بسته نگهداری شود.

 
بسته بندی: مکمل های ویتامینه در کیسه های 10 کیلوگرمی کامپوزیت دولایه .