ترکیب : هر کیلوگرم مکمل ویتامینه شامل:

 

1200000 IU

Vit A

400000 IU

Vit D3

50 gr

Vit E

0.8 gr

Vit K3

2.5 gr

Vit  B1

4 gr

Vit B2

10 gr

Cal.Pantothenate (B3)

35 gr

Niacin (B5)

2.5 gr

Vit B6

30 gr

Vit C

1 gr

Folic Acid (B9)

8 mg

Vit B12

150 gr

Biotin

1000 mg

Antioxidant

50 gr

Inositol

ترکیب: هر  کیلوگرم مکمل  معدنی شامل :
 

5000 mg

Mn

4500 mg

Fe

6000 mg

Zn

500 mg

Cu

150 mg

I

50 mg

Se

40 mg

Co

150 gr

Choline Chloride

 
مقدار مصرف: 5 کیلوگرم (2.5کیلوگرم مکمل معدنی + 2.5 کیلوگرم مکمل ویتامینه) در هر تن خوراک ماهیان سردابی

 
مدت زمان نگهداری: 6 ماه پس از تاریخ تولید.

 
شرايط نگهداري: بین 10 تا 25 درجه سانتی گراد و دور از تابش مستقیم نور و در ظروف در بسته نگهداری شود.

 
بسته بندی: مکمل های ویتامینه و معدنی در کیسه های 25 کیلوگرمی کامپوزیت دولایه به صورت جداگانه