مکمل 0.5 درصد مرغ های تخم گذار

 
ترکیب : هر 2.5 کیلوگرم مکمل ویتامینه مرغ تخم گذار حاوی مقادیر ویتامین های خالص زیر می باشد.

 

 

8800000IU

Vit A

2500000IU

Vit D3

11000IU

Vit E

2200mg

Vit K3

1500 mg

Vit B1

4000 mg

Vit B2

8000 mg

Cal.Pantothenate (B3)

35000 mg

Niacin (B5)

2462 mg

Vit B6

504 mg

Folic Acid (B9)

10 mg

Vit B12

150 mg

Biotin

400000 mg

Choline Chloride

400 mg

Antioxidant

 

هر 2.5 کیلوگرم مکمل معدنی مرغ تخم گذار حاوی مواد خالص زیر می باشد.

 

 

75000 mg

Mn

75000 mg

Fe

60000 mg

Zn

6000mg

Cu

868 mg

I

200 mg

Se

 

 
مقدار مصرف: 5 کیلوگرم (2.5 کیلوگرم مکمل معدنی + 2.5 کیلوگرم مکمل ویتامینه) در هر تن خوراک مرغ تخم-گذار.

 

مدت زمان نگهداری: 6 ماه پس از تاریخ تولید.

 
شرايط نگهداري: بین 10 تا 25 درجه سانتی گراد و دور از تابش مستقیم نور و در ظروف در بسته نگهداری شود.

 
بسته بندی: مکمل های ویتامینه و معدنی در کیسه های 25 کیلوگرمی کامپوزیت دولایه به صورت جداگانه