دسته: آنتی کوکسیدیوز

 
ترکیب : هر کیلوگرم از محصول حاوی 10 گرم مادورامایسین آمونیوم می باشد .

 

موارد مصرف :
کنترل و پیشگیری از کوکسیدیوز (ناشی از گونه های مختلف ایمریا ) در جوجه های گوشتی و بوقلمون .

 
میزان و روش مصرف : در جوجه های گوشتی و بوقلمون به میزان 500 گرم مادوروکس در یک تن غذای نهایی .

 
موارد احتیاط :
دارو دور از دسترس اطفال نگهداری شود .
در هنگام مخلوط کردن دارو از پوششهای حفاظتی مانند ماسک , دستکش و … استفاده نمایید .
فقط در مقادیر توصیه شده مصرف شود . مقدار مصرفی از حد 5ppm مادورامایسین آمونیوم تجاوز نکند .
به منظور اختلاط کامل پرمیکس با غذا بهتر است ابتدا مقدار توصیه شده دارو را با کمی دان هم زده و سپس آنرا بطور یکنواخت با بقیه خوراک مخلوط نمائید .
در غذاهایی که حاوی عوامل چسباننده پلت هستند بجز بنتونیت ,لیگنین سولفونات و pel-Aid مصرف نشود .
مصرف این دارو در مرغان تخمگذار ممنوع است .
مصرف این دارو با تیامولین ناسازگاری ندارد .

 
زمان پرهیز از مصرف :  5 روز قبل از کشتار مصرف دارو قطع شود .

 
شرایط نگهداری : در جای خشک و خنک (25-2 درجه سانتیگراد ) دور از نور مستقیم خورشید  نگهداری شود .

 
بسته بندی : کیسه های 5 کیلوگرمی