شکل دارویی : محلول خوراکی
تركيب ‌: هر لیتر از میکسودیل حاوی :
Vitamin A7,000,000 I.U.
Vitamin D370,000 I.U.
Vitamin E7,000 mg
Vitamin B1875 mg
Vitamin B2875 mg
Vitamin B61,750 mg
Vitamin B128.75 mg
Niacin7000 mg
Calcium Pantothenate3500 mg
Biotin35 mg
(Copper (as chelate1,500 mg
( Zinc (as chelate3,750 mg
(Manganese (as chelate5,250 mg
Selenium32 mg

و اسيدهای آمينه‌: متيونين‌، ليزين‌، والين‌، ترئونين‌،ايزولوسين‌، سرين‌، تيروزين‌ و…

موارد مصرف ‌:
• برطرف‌ نمودن‌ كمبود ويتامين‌ها، عناصركمياب‌ و اسيدهای آمينه‌ مهم‌ در طيور گوشتی، تخمگذار،مادر، شترمرغ‌، بوقلمون‌، اردك‌ و كبوتر
• پس از نوك‌چينی، واكسيناسيون‌ و آنتیبيوتيك‌تراپی
• قبل‌ و پس از حمل‌ پولت‌
• در طول‌ هرگونه‌ استرس‌ برای جلوگيری ازعقب‌افتادگی رشد و يا افت‌ توليد تخم‌مرغ‌
• در زمان‌ تولك‌بری به‌ منظور بازگشت‌سريع‌تر و توليد بهتر پس از لك‌
• حفظ‌ و ايجاد ‌ كيفيت‌ مناسب در پوسته‌ تخم‌مرغ‌ (مواردی كه‌ افت‌ كيفيت‌ پوسته‌ به‌ دلايلی غير از كمبودكلسيم‌ و فسفر جيره‌ باشد)
• جبران‌ كمبودهای طولانی در جيره‌های ضعيف‌
مقدار و روش مصرف‌: :
نيم‌ تا يك‌ ليتر در هزار ليترآب‌ آشاميدنی طيور به‌ مدت‌ 3 تا 5 روز
نکات قابل توجه :
• اين‌ تركيب‌ دارای فرمول‌ اختصاصی جهت‌ طيورمی باشد.
• عناصر كمياب‌ در اين‌ تركيب‌ در فرم‌ شلاته‌ بوده‌ و ضمن‌عدم‌ تأثير سوء روی جذب‌ ويتامين‌ها، دارای توانايی جذب‌ زيستی بالاتری نسبت‌ به‌ عناصر كمياب‌ در فرم‌سولفات‌، اكسايد و يا كلرايد میباشند.
• قبل از مصرف به خوبی تکان داده شود.
شرايط‌ نگهداري ‌: دور از نور، در دمای اتاق (کمتر از 30 درجه) و دور از دسترس اطفال نگهداري شود.
بسته‌بندي :‌ بطری 1 لیتری