Microvit  A  Supra  1000

ویتامین Aسوپرا 1000

 

 

ویتامین A سوپرا 1000 با دارا بودن یک میلیون واحد بین المللی ویتامین Retinyl acetate در هر گرم، BHT و پوشش محافظ ژلاتینی، بهترین انتخاب جهت مصرف در نشخوارکنندگان می باشد.
پس از حفاظت ساختمان ویتامین A در شکمبه ، این ویتامین به طورکامل در روده کوچک جذب می گردد.
پوشش ژلاتینی این ویتامین، پایداری مناسبی را جهت ماندگاری ویتامین A در مکمل ها و همچنین غذای پلت شده فراهم می کند.

 

این ویتامین به صورت پودر،درای ریزش بسیار زیاد، ذرات کاملاً کروی و رنگ نارنجی تا قهوه ای می باشد.

 

 

مزایای مصرف:

 

1- جذب کامل و مناسب ویتامین A توسط حیوان و ایجاد ذخیره مناسب آن در کبد.

 

2- کاهش ریسک فسادپذیری Retinyl acetate (توسط پوشش آن) در نگهداری، انبار کردن، مکمل ها و خوراک پلت.

 

3- قابلیت اختلاط مناسب و یکنواخت ویتامین با سایر اجزا مکمل.

 

4- صرفه اقتصادی به علت حداکثرجذب ویتامین A (99%) وعدم نیاز به مصرف دوز بیشتر.

 

 

شرایط نگهداری:

 

در دما و رطوبت کم، محیط بدون نور و ترجیحاً در بسته بندی اصلی نگهداری شود.

 
بسته بندی: پاکت های 25 کیلوگرمی