گروه دارويي : مواد معدني

شكل دارويي : محلول خوراكي يك ليتري و پنج ليتري

تركيب: در هر ليتر

30.00 g

Magnesium Hydroxide

25.00g

Calcium Hydroxide

3.26 g

Zinc Oxide

270.0ml

Phosphoric Acid Diluted

6.00 g

Citric Acid

16.50 g

Sodium Chloride

3.00 g

Copper Chloride

8.70 g

Manganese Chloride

0.10

Cobalt Chloride

15.0ml

Iron Chloride Solution

اختصاصات:محلول خوراكي مينرال TSداراي فرمولاسيون منحصر به فرد و حاوي اكثر مواد معدني حياتي با سرعت جذب بالا براي بدن دام وطيور مي باشد.

اين دارو يكي از بهترين انتخاب ها جهت افزايش قدرت تفريح و باروري وافزايش ضريب تبديل غذايي است.

حيوان هدف: انواع دام و طيور

موارد مصرف: درمان و پيشگيري فلج بعد از زايمان ( تب شير) ، پيشگيري از بيماري هاي متابوليك، افزايش قدرت باروري و بالا بردن راندمان تبديل خوراك گوشت و شیر و تخم مرغ،

درمان ريكتر ، استئو مالاسي، رفع اختلالات ناشي از عدم توازن جيره غذايي و افزايش مقاومت بدن و ….

مكانيسم عمل:كلسيم عنصر اصلي تشكيل دهنده استخوان است و ضمناً در انقباض عضلات نقش اصلي را دارد.

در درون سلول ها و پمپ ATPكلسيم وجود داشته و در انعقاد خون نيز نقش ضروري دارد.

فسفر 80% در استخوان ها ذخيره ميشود و كار آن انتقال انرژي بيولوژ‍يك از طريق ATPو نيز عمل بافرينگ است.

منيزيم يك فاكتور اصلي براي تعداد زيادي از آنزيم هاي بدن جهت توليد DNAو پروتئين است.

منيزيم يك فاكتور اصلي براي تعدادزيادي از آنزيم هاي بدن جهت توليد DNAپروتئين است. سديم الكتروليت اصلي مورد نياز بدن دام و طيور است و…

مقدار و روش مصرف:

گاو، اسب ، گوسفند و بز: 1 ميلي ليتر به ازاي هر 100 كيلوگرم وزن بدن ، مخلوط در آب مصرفي طيور 15 ميلي ليتر به ازاي هر 10 ليتر آب مصرفي روزانه به مدت 3 تا 5 روز