محلول خوراکی  مواد معدني‌ و عناصر كمياب‌
شکل دارویی : محلول خوراکی
تركيب :‌
مواد معدني‌ : فسفر، كلسيم‌، منيزيوم‌، سديم‌
عناصر كمياب‌ : منگنز، روي‌، آهن‌، مس‌، كبالت‌، سلنيوم‌
مكانيسم‌ اثر:
اولين‌ و تنها محلول‌ خوراكي‌ حاوي‌مواد معدني‌ و عناصر كمياب‌ كه‌ نياز طيور گوشتي‌،تخمگذار و مادر را تأمين‌ و داراي‌ بالاترين‌ كيفيت‌ وماندگاري‌ در آب‌ آشاميدني‌ طيور مي‌باشد.
موارد مصرف ‌:
1- اين‌ تركيب‌ براي‌ انواع‌ طيور صنعتي‌، بوقلمون‌، اردك‌و… بويژه‌ در موارد خاصي‌ از چرخه‌ توليد مانند دوران‌رشد، پيك‌ تخمگذاري‌، پس‌ از واكسيناسيون‌، پس‌ ازآنتي‌بيوتيك‌ تراپي‌ و در هنگام‌ وجود مشكلات‌ اندام‌حركتي‌ در گله‌ توصيه‌ مي‌گردد.
2- وجود ضعف‌ در پوسته‌ تخم‌مرغ‌ توليدي‌ و شكنندگي‌آن‌
3- علائم‌ كمبود عناصر مهم‌ معدني‌ مانند فسفر و كلسيم‌در جوجه‌هاي‌ گوشتي‌
4- علائم‌ كمبود عناصر كمياب‌ و عناصري‌ مانند روي‌،مس‌ و آهن‌
5- در پيك‌ تخم‌گذاري‌ براي‌ پيشگيري‌ از به‌وجود آمدن‌ضعف‌ پوسته‌
6- در مرغان‌ تخم‌گذار در نزديكي‌ انتهاي‌ دوره‌ توليدبه‌منظور ايجاد استحكام‌ بيشتر پوسته‌ تخم‌مرغ‌ توليدي‌
7- در مرغان‌ مادر براي‌ جلوگيري‌ از كمبود عناصر معدني‌و كمياب‌ در جنين‌ و جوجه‌ و تضمين‌ توليد پوسته‌ كامل‌ ومحكم‌ در تخم‌مرغ‌ توليدي‌ به‌منظور بالا بردن‌ درصد هچ‌
مقدار و روش‌ مصرف‌ :
يك‌ تا دو ليتر در 1000 ليترآب‌ آشاميدني‌ طيور به‌مدت‌ 3 تا 5 روز با نظر دكتردامپزشك‌.
نكات‌ قابل‌ توجه‌ :
 يك‌ رقابت‌ طبيعي‌ بين‌ عناصركمياب‌ و مواد معدني‌ در فرم‌ پودر وجود دارد. درحالي‌كه‌ در فرم‌ محلول‌ شاهد چنين‌ رقابتي‌ نيستيم‌. موادمعدني‌ در تركيب‌ Mixoligo Plus، به‌ فرم‌ كلرايدمي‌باشند و قدرت‌ جذب‌ زيستي‌ مواد معدني‌ در فرم‌هاي‌سولفات‌، اكسايد و كربنات‌ پايين‌ بوده‌، در صورتي‌كه‌ موادمعدني‌ در فرم‌ كلرايد از قدرت‌ جذب‌ زيستي‌ بالاتري‌برخوردار مي‌باشند.
شرايط‌ نگهداري‌ :
دور از نور،  در دمای اتاق (کمتر از 30 درجه) و دور از دسترس اطفال نگهداري شود.
بسته‌بندي : بطري‌ يك‌ ليتري‌