ترکیب :حاوی مولتی ویتامین و اسید آمینه های مختلف می باشد.

تعریف :ویتامین ها و اسیدهای آمینه در متابولیسم سلولی و تولید پروتئین ها نقش دارند لذا برای بهبود ضریب تبدیل غذایی وافزایش سرعت رشد و کیفیت گوشت و تخم مرغ کاربرد دارند.

پروتئین های گیاهی که تشکیل دهنده درصد بالایی از پروتئین جیره غذایی طیور هستند از نظر اسید های آمینه ضروری نا متعادل بوده ، لذا استفاده از اسید های آمینه به صورت  جداگانه ضروریست.

استفاده از محلول خوراکی مولتی ویتامین + اسید های آمینه در مواجهه با استرس های مختلف، دوران نقاهت بیماری ها و گرما و کم اشتهایی پس از مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها توصیه می گردد.

مقدار  و نحوه مصرف :

پیشگیری:به نسبت یک لیتر در هر 1000 لیتر آب آشامیدنی به مدت 3 روز

درمان کمبود:یک تا دو لیتر در هر 1000 لیتر آب آشامیدنی به مدت 3 تا 5 روز

شرايط نگهداري: در محل خنک ، دور از نور و در ظروف دربسته نگهداری می‌شود.

زمان پرهیز از مصرف : ندارد.