محلول خوراکی اکالیپتوس + منتول + نعناع فلفلی
تركيب:
هر ليتر محلول حاوي:‌
عصاره روغني اكاليپتوس         150 گرم
عصاره گياهي منتول               70 گرم
‌عصاره روغني نعناع                60 گرم‌
ويتامين E                           د10 گرم‌
مكانيسم اثر:
اين محصول سبب تخليه ترشحات موكوسي شده كه اين امر باعث بهبود تنفس و اكسيژن رساني مي شود. اين محصول در درمان و پيشگيري مشكلات تنفسي ناشي از آنفلوانزا نيز مصرف ‌مي گردد.‌‌ويتامين E موجود در اين محصول نيز باعث افزايش ايمني بدن مي شود.
موارد مصرف:‌
– در واكنش هاي ناشي از واكسيناسيون برونشيت‌‌ ‌عفوني و نيوكاسل‌
– در عفونت هاي ناشي از برونشيت عفوني و آنفلوانزا
– در موارد مشاهده عوارض تنفسي در گله‌
– در گرماي خشك و شديد به ويژه هنگامي كه غشاي موكوسي مجاري تنفسي خشك شده و جوجه ها با مشكل تنفسي مواجه مي شوند.
– در مواردي كه مشكلات تنفسي درگله مشاهده مي شود و امكان مصرف دارو نظير آنتي بيوتيك ها مقدور نيست (مثلا نزديك به زمان ارسال به كشتارگاه)‌
– در مواردي كه آنتي بيوتيك ها ديگر موثر واقع نشوند.‌
– در موارد وقوع مشكلات تنفسي به مدت 3 روز مصرف شود.‌
 – براي تحريك رشد در هفته پنجم‌
– براي جلوگيري از خفگي در موارد تجمع شديد موكوس چسبناك در آخرين هفته هاي دوره پرورش قبل از ارسال به كشتارگاه
مقدار و نحوه مصرف:
اين محصول را مي توان با دوز مشخص به طور دائم در آب آشاميدني مصرف نمود. همچنين مي توان با استفاده از دستگاه اسپري آن را مورد استفاده قرار داد. مي توان از روش اسپري در موارد بروز استرس حرارتي و بروز واكنش هاي مختلف به دنبال واكسيناسيون استفاده نمود.‌
به عنوان يك دستورالعمل كلي ابتدا 250 ميلي ليتر محلول را در 3 ليتر آب ولرم (40 درجه سانتي گراد) حل نماييد سپس آن را به 1000 ليتر آب آشاميدني بيافزاييد و دراختيار جوجه ها قرار دهيد.‌
روش آب آشاميدني:‌
– به ازاي هر 12000 جوجه 125 ميلي ليتر از محلول را با 500 ليتر آب آشاميدني مخلوط نماييد و آن را دو بار در روز در اختيار جوجه ها قرار دهيد.
– افزودن اين محصول به آب آشاميدني ممكن است سبب كاهش مصرف آب توسط جوجه ها شود، در اين موارد دوز مصرفي را بايد به ترتيب تا 225 – 200 ميلي ليتر (براي 24000 جوجه) و 100 – 75 ميلي ليتر (براي 12000 جوجه) كاهش دهيد.‌
روش اسپري:
به ازاي هر 1250 متر مربع  تا سن سه هفتگي 250 ميلي ليتر محصول را در 10 ليتر آب حل نموده و سپس دو بار در روز به روي جوجه ها اسپري نماييد. در جوجه هاي مسن تر 500 ميلي ليتر محصول را در 10 ليتر آب حل نموده و سپس دو بار در روز به روي جوجه ها اسپري نماييد. اين دوز درماني را مي توانيد تا زمان حصول نتيجه مطلوب و بهبود علائم تنفسي در گله ادامه دهيد.‌
زمان پرهيز از مصرف:
اين محصول هيچگونه باقيمانده اي در گوشت مرغ ايجاد نمي كند.‌
تداخل دارويي:
هيچگونه مقاومت دارويي ايجاد نمي كند و با داروهاي ديگر تداخلي ندارد.
موارد احتياط:
اين محصول يك ماده غيرآنتي بيوتيكي است و نمي توان از آن به جاي آنتي بيوتيك ها استفاده نمود، اما در صورت استفاده دراز مدت طبق دستور فوق مي توان مصرف آنتي بيوتيك ها را به تعويق انداخته يا حتي از مصرف آن ها جلوگيري نمود.
هرگز از اين محصول و آنتي بيوتيك ها و يا ساير داروهاي افزودني به آب آشاميدني به صورت توام استفاده نكنيد. در موارد ضروري در 12 ساعت اول از محلول منتوسل‌® استفاده نماييد و سپس در 12 ساعت دوم از آنتي بيوتيك استفاده نماييد.
شرايط نگهداري:
در دماي بين 25- 10 درجه سانتي گراد نگهداري نماييد.
بسته بندي:
ظروف 200 ميلي ليتري‌