محلول خوراکی مولتی ویتامین و الکترولیت
تركيب:
هر ليتر محلول خوراكي مولتي ويتامين و الكتروليت  حاوي:
ويتامين A  د10000000 واحد بين المللي‌
ويتامين D3 د3000000  واحد بين المللي‌
ويتامين E        د5         گرم
ويتامين B1      د2         گرم
ويتامين B2      د2         گرم
ويتامين B6      د1         گرم
دكسپانتنول      5         گرم‌
نياسين آميد    10        گرم‌
NaCl             د10        گرم‌
KCl               د1         گرم‌
MgCl2          د3         گرم‌
موارد مصرف:
ويتامين ها تركيباتي هستند كه در تمام اعمال حياتي بدن از جمله حفظ و نگهداري بافت ها، مقاومت در مقابل اجرام بيماري زا و استرس ها، بالا بردن ايمني بدن و عملكرد صحيح اعضاء بدن نقش حياتي ومنحصر به فرد دارند  و با توجه به اينكه بدن حيوانات قادر به ساخت اين تركيبات نيست حتما بايد به صورت خوراكي در جيره غذايي آنها منظور شود. از سويي الكتروليت ها هم موادي هستند كه تعادل آنها در بدن اهميت بسياري دارد و كمبود آنها مي تواند منجر به بروز عوارض مختلف شود.
محلول مولتي ويتامين و الكتروليت شركت رويان دارو با فرمولاسيون منحصر به فرد مجموعه ويتامين ها و الكتروليت ها را در يك محلول ارائه مي دهد كه درمواردي مانند اسهال يا كمبود هاي تغذيه اي ناشي از سوء تغذيه كه مي تواند با عوارضي همچون بي حالي، بي اشتهايي، كاهش يا توقف رشد و توليد تخم مرغ، كاهش مقاومت بدن در برابر بيماري‌ها و نرمي پوسته تخم مرغ همراه باشد، كاربرد دارد.
مقدار و نحوه مصرف:
طيور: يك ليتر در هر 1000 ليتر آب آشاميدني به مدت 3 تا 5 روز
شرايط نگهداري:
در جاي خشك، بين 10 تا 25 درجه سلسيوس، دور از تابش مستقيم نور و در ظروف دربسته نگهداري شود.
زمان پرهيز از مصرف: ندارد .
بسته بندي:
ظروف پلي اتيلني يك و دو ليتري‌