گروه دارويي:
ضد التهاب غير استروئيدي

 
تركيب:
هر ميلي ليتر حاوی 20 ميلي گرم ملوكسيكام مي‌باشد.

 
فارماكولوژي:
ملوكسيكام مشابه ساير NSAIDها داراي خواص ضدالتهابي، ضد درد و پائين آورنده تب است كه اين اثرات از طريق مهار سيكلواكسيژناز، فسفوليپاز A2 و مهار سنتز پروستاگلاندين ايجاد مي‌گردد. همچنين ملوكسيكام داراي خواص ضد زهرابه باكتري (آنتي اندوتوكسيك) نيز هست زيرا توليد ترومبوكسان B2 كه توسط زهرابه (اندوتوكسين) باكتري اشريشياكلي در گوساله و گاو شيري القا مي‌گردد را مهار مي‌نمايد.

 
فارماكوكينتيك:
حداكثر غلظت خوني 2.1 ميكروگرم/ميلي‌ليتر بعد از حدود 7 الي 8 ساعت در گوساله‌هاي جوان و حداكثر غلظت خوني 2.7 ميكروگرم/ميلي‌ليتر بعد از حدود 4 ساعت در گاوهاي شيري، متعاقب مصرف 5 ميلي‌گرم ملوكسيكام به ازاي هر 10 كيلوگرم وزن بدن مشاهده مي‌گردد. بيشتر از 98% ملوكسيكام با پروتئين‌هاي پلاسما باند شده و بيشترين غلظت آن در كليه و كبد مشاهده مي‌گردد. همچنين پائين‌ترين غلظت در عضلات اسكلتي و چربي قابل ردگيري است. ملوكسيكام بصورت قابل توجهي در پلاسما وجود دارد. ملوكسيكام به الكل، مشتقات اسيدي و متابوليت‌هاي قطبي متابوليزه مي‌گردد كه تمامي آنها از نظر داروشناسي بي‌اثر هستند. مهمترين راه حذف اين متابوليت‌ها نيز از طريق شير و صفرا است، در ادرار نيز تنها ميزان ناچيزي از تركيب اصلي وجود دارد. نيمه عمر اين دارو پس از تزريق زيرجلدي در گوساله‌ها 26 ساعت و در گاوهاي شيري 17.5 ساعت است.

 
موارد مصرف:
اسب: كاهش درد و التهاب ناشي از مشكلات مزمن و حاد ماهيچه‌اي-اسكلتي و كوليك.
گاو: كاهش علائم عفونت حاد تنفسي به همراه درمان آنتي بيوتيكي مناسب
كاهش علائم باليني اسهال همراه با مايع درماني خوراكي در گوساله‌هاي زير يك هفته و تليسه‌ها
درمان مكمل به همراه درمان آنتي بيوتيكي در درمان ورم پستان حاد
سگ: كاهش درد و التهاب ناشي از مشكلات مزمن و حاد ماهيچه‌اي- اسكلتي ، جراحي‌هاي ارتوپدي و بافت نرم.
گربه: كاهش درد متعاقب عمل جراحي‌هاي ارتوپديك، برداشت كامل رحم و تخمدان و جراحي‌هاي بافت نرم.

 

ميزان مصرف دارو:
گاو: تزريق تك دوز  0.5 ميليگرم به ازاي هر كيلو گرم وزن بدن (2.5 ميلي‌ليتر به ازاي 100 كيلوگرم وزن بدن) بصورت زيرجلدي و يا داخل وريدي به همراه آنتي بيوتيك جهت درمان عفونت تنفسي و يا همزمان با مايع درماني خوراكي جهت درمان اسهال.
اسب: تزريق تك دوز داخل وريدي به ميزان 0.6 ميليگرم به ازاي هر كيلو گرم وزن بدن (3 ميلي‌ليتر به ازاي 100 كيلو‌گرم وزن بدن) در موارد حاد امكان تكرار دوز وجود دارد.
سگ: تزريق تك دوز 0.2 ميليگرم به ازاي هر كيلو گرم وزن بدن بصورت داخل وريدي و يا زيرجلدي
گربه: تزريق تك دوز 0.3 ميليگرم به ازاي هر كيلو گرم وزن بدن بصورت زيرجلدي

 
موارد منع مصرف:
در حيوانات با مشكلات گوارشي از قبيل خون ريزي و تحريك شدگي، نارسايي قلبي ، كبدي و كليوي و مشكلات خون ريزي دهنده منع مصرف دارد.
در حيواناتي كه به داروهاي ضد التهاب غير استروئيدي حساسيت دارند منع مصرف دارد.
جهت درمان اسهال در حيواناتي كه كمتر از يك هفته سن دارند مصرف نگردد.
مصرف همزمان با ساير ضد التهاب‌هاي غير استروئيدي، گلوكوكورتيكواستروئيدها و داروهاي ضد انعقاد منع مصرف دارد.
در حيواناتي كه بدن آنان به شدت بي‌آب گرديده به علت افزايش ريسك مسموميت كليوي منع مصرف دارد.
در كره اسب‌هاي با سن كمتر از 6 هفته منع مصرف دارد.

 
تداخلات دارويي:
با ساير NSAID ها، كورتيكواستروئيدها ، مدرها، داروهاي ضدانعقاد، آنتي‌بيوتيك‌ها و ساير موادي كه با پروتئينها ميل تركيبي بالايي دارند تداخل دارويي دارد، تركيبات مذكور ممكن است به علت رقابت بر سر تركيب شدن با پروتئين‌هاي سرمي، موجب افزايش اثرات سمي اين دارو شوند. همزمان با داروهاي ايجاد كننده نفروتوكسيسيتي با احتياط استفاده شود.

 
اثرات جانبي:
ممكن است عوارض معمول NSAID ها از جمله كاهش اشتها، تهوع ، اسهال و دفع خون غير محسوس در مدفوع مشاهده شود.

 
احتياطات و هشدارها:
در صورت بروز اثرات جانبي مصرف دارو قطع گردد.
مصرف دارو در حيوانات هايپوولوميك، با كم آبي و فشار خون پايين و استفاده همزمان با داروهايي كه به شدت با پروتئين‌هاي خوني باند مي‌شود احتمال بروز مسموميت كليوي را افزايش مي‌دهد.
در حيوانات تحت بيهوشي با احتياط استفاده شود.
در صورت تزريق بيش از حد (overdosage) درمان علامتي و حمايتي انجام شود.
قبل از شروع درمان از نظر درمان با ساير داروهاي ضد التهاب حداقل بايد 24 ساعت قبل بررسي شود.
در گربه از تكرار درمان پرهيز كرده و همچنين از ادامه درمان با ساير NSAIDها خودداري نمائيد. در گربه بصورت داخل وريدي تزريق نگردد و دوز دارو را بصورت دقيق محاسبه نمائيد ترجيحاً از سرنگ 1 ميلي‌ليتري استفاده شود.
عوارض احتمالي دارو در سگ‌ها با سن كمتر از 6 ماه و گربه‌ها با سن كمتر از 4 ماه و همچنين سگ‌ها و گربه‌ها در دوران آبستني و شيرواري بررسي نشده است.

 
موارد هشدار براي مصرف كننده:
در صورت تزريق ناخواسته به خود ممكن است باعث ايجاد درد شود در ضمن حتما با در دست داشتن برگه/جعبه حاوي اطلاعات اين دارو به پزشك مراجعه شود. افرادي كه سابقه حساسيت به ضد التهاب‌هاي غير استروئيدي دارند باید از تماس با دارو خودداری کنند.

 
دوره پرهیز از مصرف تولیدات دامي:
گوشت و احشاء: 15روز
شیر: 5 روز

 
شرایط نگهداری:
در دمای زیر 25 درجه سانتی گراد نگهداری شود از يخ زدگی محافظت گردد.
مدت زمان مصرف پس از اولین مصرف 28 روز.
دور از ديد و دسترس اطفال نگهداری شود.