گروه:ضد عفوني كننده – حشره كش

تركيب:هر ليتر محلول مفیتسوحاوي مواد زير است:

دي دسيل دي متيل آمونيوم كلرايد

75/18 گرم

دي اكتيل دي متيل آمونيوم كلرايد

75/18 گرم

اكتي دسيل دي متيل آمونيوم كلرايد

5/37 گرم

الكيل دي متيل آمونيوم كلرايد

50 گرم

گلوتار آلدئيد

5/62 گرم

پرمترين

20 گرم

موارد مصرف:اين ماده علاوه بر اثرات ضدعفوني كننده داراي اثرات حشره كشي موثر عليه تمام حشرات پرنده ( مگس، پشه و … )

حشرات خزنده ( كرم غذا، شپشك ، سوسك ريز و درشت ، كك، مورچه و …) در تمام مراحل رشد از جمله تخم، لارو و حتي بالغين مي باشد.

قابل استفاده در كليه مزرعه هاي پرورشي و محل هاي نگهداري دام هاي كوچك مي باشد.

مزاياي مفیتسو:

با يك ماده هم برنامه ضد عفوني و هم برنامه حشره كش را در يك زمان و با صرفه جويي در وقت مي‌توان انجام داد.

خورنده سطوح و تجهيزات نمي باشد.

داراي خاصيت مرطوب كنندگي قوي

داراي ماندگاري و دوام اثر مناسب مي باشد.

 داراي تجربه پذيري و برگشت پذيري مناسب به محيط

 پرمترين ايمنيت مناسب را در فرمولاسيون دارد.

 قابليت استفاده در مزارع پرورشي

 در برابر نور پايدار بوده و با تغيير دما تغيير ماهيت نمي‌دهد.

پرمترين دوام بيشتري از شكل غيرسنتيك ( ساي پرمترين، دلتا مترين ، تترامترين و … ) خود دارد.

 داراي قابليت مه پاشي

روش  مصرف:

اسپري كردن و سم پاشي:

دو ليتر مفیتسورا با 100 ليتر آب مخلوط نموده و اين محلول براي سطحي معادل 300 متر مربع كافي مي‌باشد.

توجه: در زمان تكثير حشرات ( فصل بهار) بايد دوز مصرف را دو برابر نمود.

مه پاشي گرم:

براي ضد عفوني نهايي اسلن و كنترل آفات در مرحله پاياني ، 2 ليتر مفیتسو را با 2 ليتر آب براي فضاي معادل 50 متر مكعب رقيق نموده و با دستگاه مه ساز  مه پاشي نماييد.

شرايط نگهداري:در جاي خشك و خنك و دور از نور نگهداري شود.

بسته بندي:گالن هاي 1 ليتري و 5 ليتري