دسته دارويي: آنتي بيوتيك داخل رحمي

 
تركيبات: هر سرنگ 20 گرمي حاوي 500 ميلي گرم سفاپيرين بنزاتين است. سفاپيرين يك سفالوسپورين نسل اول با خاصيت باكتري كشي و موثر بر باكتري هاي گرم مثبت و گرم منفي مي باشد. اين آنتي بيوتيك به آنزيم پني سيليناز باكتري ها مقاوم بوده و در محيط بي هوازي درون رحم نيز فعاليت ضدباكتريايي خود را حفظ مي كند.

 
موارد مصرف: جهت درمان آندومتريت هاي تحت باليني و مزمن (از 14 روز پس از زايمان به بعد) باكتريايي حساس به سفاپيرين نظير اكتينومايسس پايوژنز و فوزوباكتريوم نكروفوروم در گاو. همچنين مي توان از متريكيور در درمان گاوهاي واكل (كه بيش از 3 بار تلقيح شده و آبستن نشده اند) با منشاء باكتريايي نيز استفاده نمود.
– معمولا يك بار تزريق متريكيور براي درمان كافي مي باشد. در صورت نياز، درمان را 14 روز بعد تكرار نمائيد.
– در درمان گاوهاي واكلي، متريكيور را 24 ساعت پس از تلقيح مصنوعي به درون رحم تزريق كنيد.
– در گاوهايي كه به پيومترا مبتلا هستند، ابتدا لازم است اين بيماري را با تزريق پروستاگلاندين درمان نمائيد  و پس از خارج شدن ترشحات چركي از رحم متريكيور را تجويز كنيد.

 
منع مصرف: در حيواناتي كه سابقه حساسيت به سفاپيرين دارند تجويز نگردد.

 
دوره پرهيز از مصرف:

 

گوشت: 2 روز          شير: ندارد

 
نگهداري: در دماي كمتر از 25 درجه سانتي گراد نگهداري شود.

 
بسته بندي: جعبه حاوي 10 عدد سرنگ 20 گرمي به همراه 10 عدد دستكش و سوند يكبار مصرف