تركيبات:
هر ميلي ليتر از اين دارو حاوي 200 ميلي‌گرم  Toldimfos Sodium Trihydrateمي‌باشد.

 
گروه دارويي:
مواد معدني (فسفر)

 
حيوانات هدف:
گاو، اسب، شتر، گوسفند، بز، سگ و گربه

 
فارماكولوژي:
فسفات در بسياري از عملكـرد ها در بدن دخالت دارد، از جمله متابوليسم كلسيم، بافر كردن پايه اسيد، كمك به مصرف ويتامين B و در بسياري از سيستم‌هاي آنزيمي. فسفر به عنوان يك منبع تامين انرژي در واكنش‌هاي فسفوريلاسيون و ايجاد ATP نفش مهمي در توليد انژري در داخل سيستم سلولي ايفا مي‌نمايد و موجب انتقال انژري از طريق ATP مي‌شود.

 
فارماكوكينتيك:
فسفات تجويز شده از طريق تزريق وريدي از طريق كليه‌ها دفع مي‌شود از طريق گلومرولي فيلتر مي‌شود اما 80% آن از طريق توبولها باز جذب مي‌شود.

 
موارد مصرف:
اين دارو در درمان مشكلات متابوليك عمومي، ضعف و دوران نقاهت، ضعف در نوزادان، عدم و يا كاهش رشد در نوزادان، آشفتگي تغذيه‌اي، فلجي ناشي از آشفتگي متابوليسم Ca/ Mn/ P در رابطه با تزريق Ca/Mn،‌ اختلالات رشد استخوان، ريكتز، نرمي استخوان، تشكيل كال استخواني بعد از شكستگي، (همراه با تجويز Vit. D)، افزايش راندمان عضلاني به عنوان داروي تقويتي مصرف مي‌شود.

 
موارد منع مصرف دارو :
طبق بر چسب كارخانه توليد كننده هيچ مورد منع مصرفي ذكر نگرديده است اما طبق دستنامه دارويي دامپزشكي در هايپو فسفاتميا، هايپوكلسمي، نارسايي اوليگوريك كليه يا در حضور نكروز بافتي منع مصرف دارد.

 
عوارض جانبي :
ندارد.

 
ميزان و نحوه مصرف:
اين دارو بايد به صورت داخل وريدي آهسته تزريق گردد
گاو، اسب، شتر  25-15 میلی لیتر به ازاي هر رأس
گوساله، كره اسب  15-5 میلی لیتر به ازاي هر رأس
گوسفند، بز 15-5 میلی لیتر به ازاي هر رأس
سگ و گربه 5-0.5 میلی لیتر به ازاي هر قلاده

 
شيوه نگهداري:
در دماي اتاق و دور از نور مستقيم خورشيد نگهداري گردد.
دور از ديد و دسترس اطفال نگهداري شود.