آنتی بیوتیک تزریقی ماربوفلوکساسین

ترکیبات:ماربوفلوکساسین

Marbofloxacin             100 mg

Excipient qs                1 ml

موارد مصرف: گاو و گوساله

– درمان عفونت‌های تنفسی ایجاد شده توسط گونه‌های Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica, Histophilus somni and mycoplasma bovis

– ورم پستان حاد ایجاد شده توسط گونه‌های Salmonella & E.coli

– عفونت های رحمی

– عفونت هاي روده‌ای در نوزادان

دوز و روش مصرف: تزریق عضلانی و زیر جلدی و داخل وریدی

–    عفونت‌های تنفسی: دوز توصیه شده 8mg/kgد (  (2ml/25kg به صورت تک دوز تزریق عضلانی

–    ورم پستان حاد و عفونت‌های رحمی و عفونت‌های روده ای نوزادان: دوز توصیه شده 8mg/kgد (  (2ml/25kg به صورت زیر جلدی روزانه به مدت 3 روز متوالی، اولین تزریق می تواند به صورت داخل وریدی تجویز شود.

–    در صورتی که حجم تزریق بیش از 20 میلی لیتر باشد باید در 2 یا 3 محل مجزا تزریق شود.

موارد منع مصرف:

–    در حیواناتی با حساسیت بالا به فلورکینولون‌ها استفاده نشود.

–    در موارد مقاومت پاتوژن‌ها به سایر فلورکینولون‌ها استفاده نشود.

زمان پرهیز :

–    در تزریق عضلانی: گوشت و لاشه 3 روز، شیر 72 ساعت

–    در تزریق زیر جلدی: گوشت و لاشه 6 روز، شیر 36 ساعت

شرایط نگهداری: زیر30 درجه و دور از نور خورشید نگهداری شود.