محلول تزریقی
شکل دارویی : محلول تزریقی
ترکیب :هر ميلي‌ليتر حاوی :
اکسی تترا سایکلین دی هیدرات          300 میلی گرم
فلونکسین مگلومین                           20 میلی گرم
موارد مصرف :
Hexasol LA اختصاصاً برای فراهم آوردن فعالیت  ضد التهابی اولیه برای 36-24  ساعت و فعالیت ضد باکتریایی تاخیری به مدت 6-5 روز متعاقب یکبار تجویز فرموله شده است. Hexasol LA اصولاً جهت درمان بیماری تنفسی گاو(BRD) مرتبط با پاستورلا  همولیتیکا زمانیکه اثرات ضدالتهابی و ضد تبی مورد نیاز است توصیه میشود. به علاوه محدوده وسیعی از ارگانیسم ها شامل گونه های پاستورلا، آرکانوباکتریوم پیوژنز، استافیلوکوکوس اورئوس و مایکوپلاسمای معینی که می تواند در محیط آزمایشگاه به اکسی تتراسایکلین حساس باشند را پوشش می دهد، بنابر این Hexasolممکن است در درمان بیماری های ایجاد شده از ارگانیسم های فوق الذکر در گاو زمانیکه اثرات ضدالتهابی و ایجاد و ضدتبی نیز مورد نیاز است بکار رود.
مقدار و روش مصرف :
1 میلی لیتر از محلول تزریقی Hexasol LA برای هر 10 کیلو گرم وزن بدن دام (معادل 30 میلی گرم اکسی تتراسایکلین و 2 میلی گرم فلونکسین به ازاء  هر کیلوگرم وزن دام) در یک نوبت تزریق توصیه می شود.
• دارو به صورت تزریق عمیق عضلانی تجویز می گردد.
• بیش از 15 میلی لیتر در یک محل تزریق نشود.
• در صورتیکه درمان دیگری به صورت همزمان اعمال می گردد، از جایگاه دیگری جهت تزریق استفاده نمایید.
موارد منع مصرف :
استفاده از دارو در حیوانات مبتلا به بیماری های قلبی، کبدی و کلیوی زمانیکه امکان ایجاد زخم های معدی رودهای یا خونریزی وجود دارد و یا در صورت وجود افزایش حساسیت به محصول مجاز نمی باشد
استفاده از دارو در دام های زیر 6 هفته یا مسن با احتیاط صورت پذیرد و در این شرایط توصیه می شود دارو و با دز پایین تر و با نظارت بالینی دقیق مصرف گردد.
از مصرف ترکیبات ضدالتهابی غیر استروئیدی دیگر با دارو به طور همزمان یا کمتر از24 ساعت پس از مصرف دارو اجتناب گردد.
زمان پرهیز از مصرف :
دام ها در طول دوره درمان نباید جهت مصرف انسانی ذبح گردد.
گاو تنها 35 روز پس از آخرین درمان می تواند جهت مصرف انسانی ذبح گردد.
شرایط نگهداری : دور از نور ، در دمای اتاق (کمتر از 30 درجه) و دور از دسترس اطفال نگهداری شود.
بسته بندی : ویال 50 میلی لیتری