دسته دارويي: محرک رشد

شکل  دارويي: محلول خوراکی

تركيب دارو  :هر لیتر حاوی:

کارنیتین هیدروکلراید

50 گرم

سوربیتول

400 گرم

کولین کلراید

150گرم

عصاره آرتیشو

20گرم

مكانيسم اثر: ال- کارنیتین در کاتابولیسم اسیدهای چرب نقش اساسی ایفا می‌کند. اسیدهای چرب دارای زنجیره بلند توسط کارنیتین ازغشاء دو لایه میتوکندری عبور می‌کند.

( اسید چرب تبدیل به آسیل کارنیتین می‌شوند و در داخل میتوکندری کارنیتین رها شده و گروه آسیل در اختیار چرخه کربس قرار می‌گیرد).

در صورت تجمع اسیدهای چرب در متیوکندری، کارنیتین این مواد را به خار ج از میتوکندری و داخل خون دفع می‌نماید.

سایر اجزا هپابیال کارنیتین از طریق تحریک اشتها و افزایش مصرف آن و نیز افزایش تولید آنزیم‌های گوارشی بر بهینه سازی انرژی حاصل از مخواد غذایی موثر بوده و نیز با دفع مواد زاید حاصل از متابولیسم از طریق افزایش دفع کبدی و کلیوی و عمل کاهش میزان چربی نقش ایفا می‌کنند.

 فارماکوکینتیک: در صورت مصرف خواراکی، ال -کارنیتین تا حدود 80% به طریق مکانیسم انتقال فعال از سلول‌های روده کوچک جذب میشود و به داخل خون راه پیدا می‌کند. سلول های بدن ال- کارنیتین را به صورت فعال از جریان خو ن جذب می نمایند.

8/9% کارنیتین در عضلات( بیشترین غلظت در عضله قلبی) ، 5/1% در کبد و 5/0 % در محیط خارجی سلولی توزیع گشته است . درصد کمی از ال- کارنیتین در بدن کاتابولیزه می‌شود.

موارد مصرف: هپابیال کارنیتین در مراحل بحرانی دوره پرورش که در آن افزایش نااگهانی انرژی مورد نیاز است مثل آغاز دوره پرورش آغاز تخم‌گذاری تا رسیدن به پیک تولید، تغییرات غذایی، وقوع بیماری‌ها، دوره نقاهت بیماری‌ها، تولید مثل، استرس‌هایی چون واکسیناسیون حمل و نقل، سرو صدا، تشنگی، گرسنگی و استرس گرمایی در جوجه های گوشتی و تخمگذار و … مصرف می‌شود و تا عملکرد فن‌آوری پرورش دام و طیور را تضمین نماید.

هپابیال کارنیتین با سندروم مرگ ناگهانی که جوجه‌های گوشتی را در گیر می‌نماید و با عارضه کلیه یا کبد چرب در مرغ های تخم‌گذار مقابله می نماید.

هپابیال کارنیتین در موارد فوق‌الذکر مصرف آب و غذا را افزایش داده فعالیت‌های گوارشی را بهبود بخشیده‌، کاتابولیسم اسیدهای چرب را بهینه ساخته، ذخایر گلوکز و اسید‌های آمینه را در بدن حفظ نموده و از لاغر شدن و کاهش تولید در طیور جلوگیری نموده و میزان باروری ، تفریخ تخم مرغ ها و پیک تخم گذاری را بهبود می بخشد و از طریفی با دفع مواد زاید بخصوص  در دوران ابتلا به بیماری، به اندام های دفعی ( کبد و کلیه ) یاری می‌رساند.

مقدار و روش مصرف  : هپابیال کارنیتین به عنوان یک مکمل درسهم غذای روزانه مطابق مقادیر ذیل استفاده می‌شود.

طیور: 1 تا 0.5 میلی لیتر هپابیال کارنیتین  در 1 لیتر آب آشامیدنی به مدت 3 تا 5 روز

گوساله های پرواری و سایر گونه ها: 1 میلی لیتر هپابیال کارنیتین برای 10 کیلوگرم وزن بدن به مدت 5 تا 10 روز

مقدار و روش‌ مصرف ‌:
هپابيال‌ كارنيتين‌ به‌عنوان‌يك‌ مكمل‌ در سهم‌ غذاي‌ روزانه‌ مطابق‌ مقادير ذيل‌استفاده‌ مي‌شود.
طيور: 1 تا 0.5 ميلي‌ليتر هپابيال‌ كارنيتين‌ در 1 ليتر آب‌آب‌ آشاميدني‌ به‌ مدت‌ 3 تا 5 روز.
گوساله‌هاي‌ پرواري‌ و ساير گونه‌ها : 1 ميلي‌ليتر هپابيال‌كارنيتين‌ براي‌ 10 كيلوگرم‌ وزن‌ بدن‌ به‌ مدت‌ 5 تا 10روز.
نكات‌ قابل‌ توجه ‌: بيش‌ از 21 روز مصرف‌ نگردد.
شرایط نگهداری : دور از نور، در دمای اتاق (کمتر از 30 درجه)و دور از دسترس اطفال نگهداري شود.

بسته بندی :بطری یک لیتری