تركيب:
هر ليتر از محلول حاوي:
ال – كارنيتين هيدروكلرايد              50  گرم
كولين كلرايد                               150 گرم‌
سوربيتول                                 400 گرم
عصاره آرتيشو                            20  گرم‌
مكانيسم اثر:
ال – كارنيتين در كاتابوليسم اسيدهاي چرب نقش اساسي ايفا مي كند. اسيدهاي چرب داراي زنجيره بلند توسط كارنيتين از غشاء دو لايه ميتوكندري عبور مي كنند. ( اسيد چرب تبديل به آسيل كارنيتين مي شود و در داخل ميتو كندري، كارنيتين رها شده و گروه آسيل در اختيار چرخه كربس قرار مي گيرد).
در صورت تجمع اسيدهاي چرب در ميتو كندري، كارنيتين اين مواد را به خارج از ميتو كندري و داخل خون دفع مي نمايد. ساير اجزاء از طريق تحريك اشتها و افزايش مصرف دان و نيز افزايش توليد آنزيم هاي گوارشي بر بهينه سازي انرژي حاصل از مواد غذايي موثر بوده و نيز با دفع مواد زايد حاصل از متابوليسم از طريق افزايش دفع كبدي و كليوي و عمل كاهش ميزان چربي بدن نقش ايفا مي كنند.
در صورت مصرف خوراكي، ال-كارنيتين تا حدود 80% به طريق مكانيسم انتقال فعال از سلول هاي روده كوچك جذب مي شود و به داخل خون راه پيدا مي كند.
سلول هاي بدن ال – كارنيتين را به صورت فعال از جريان خون جذب مي نمايند. 98%كارنيتين در عضلات (بيشترين غلظت در عضله قلبي )1.5 % در كبد و 0.5% در محيط خارج سلولي توزيع گشته است. درصد كمي از ال – كارنيتين در بدن كاتابوليزه مي شود.
موارد مصرف:
در مراحل بحراني دوره پرورش كه در آن افزايش ناگهاني انرژي مورد نياز است مثل آغاز دوره پرورش، آغاز تخم گذاري تا رسيدن به پيك توليد، تغييرات غذايي، وقوع بيماري ها، دوره نقاهت بيماري ها، توليد مثل، استرس هايي چون واكسيناسيون، حمل و نقل ، سرو صدا، تشنگي، گرسنگي و استرس گرمايي در نيمچه هاي گوشتي، طيور تخم گذار، گله هاي مادر و … مصرف مي شود تا بهبود عملكرد پرورش دام و طيور را تضمين نمايد.
اين محصول با سندرم مرگ ناگهاني كه نيمچه هاي گوشتي را درگير مي نمايد و با عارضه كليه و كبد چرب در مرغ هاي تخم گذار مقابله مي نمايد كه در اين موارد مصرف آب و غذا را افزايش داده، فعاليت هاي گوارشي را بهبود بخشيده، كاتابوليسم اسيدهاي چرب را بهينه ساخته، ذخاير گلوكز و اسيدهاي آمينه را در بدن حفظ  نموده و از لاغر شدن و كاهش توليد در طيور جلوگيري نموده و به ميزان باروري، تفريخ  تخم مرغ ها و پيك تخم گذاري مي افزايد و از طرفي با دفع مواد زايد به خصوص در دوران ابتلا به بيماري به اندام هاي دفعي (كبد و كليه) ياري مي رساند.
مقدار و نحوه مصرف:
طيور: 0.5 تا 1 ميلي ليتر در 1 ليتر آب آشاميدني به مدت 3 تا 5 روز.
گوساله هاي پرواري و ساير گونه ها: 1 ميلي ليتر براي 10 كيلوگرم وزن بدن به مدت 5 تا 10 روز
شرايط نگهداري:
در جاي خشك، بين 10 تا 25 درجه سلسيوس، دور از تابش مستقيم نور و در ظروف دربسته نگهداري شود.
موارد احتياط:
بيش از 21 روز مصرف نگردد.
بسته بندي:
ظروف پلي اتيلني يك ليتري.