دسته دارویی:هورمون تزریقی

ترکیبات:کرولون حاوی هورمون گونادو تروپین کوریونی انسانی (HCG)و به شکل پودر لیوفیلیزه کریستالی می باشد.

مکانیسم اثر:ماده موثر کرولون، HCG، یک کلیکوپروتئین مرکب است و بیشتر دارای خواص هورمون لوتئینی کننده (LH)می باشد.

در جنس ماده می‌توان از HCGجهت تحریک رشد و بلوغ فولیکول تخمدانی، ابقاء تخمک‌گذاری و پس از آن پیدایش و بقای جسم زرد و در نتیجه افزایش تولید پروژسترون استفاده نمود.

همچنین، HCGتاثیر FSHبر رشد تخمدان هارا تشدید می‌کند. در جنس نر ،HCGتولید تستوسترون را تحریک نموده و در نتیجه بر پیدایش و بقاء صفات جنسی اولیه وثانویه نر تاثیر می‌گذارد.

موارد، مقدار و روش مصرف :

حیوان هدف

موارد مصرف

مقدار مصرف

روش  تجویز

ماده گاو و تلیسه

افزایش میزان باروری

1500 واحد در زمان جفتگیری با تلقیح مصنوعی

تزریق عضلانی با وریدی

کیست تخمداغنی ( از آنتروس، فحلی طولانی، نمفومانی)

3000 واحد

تزریق وریدی

مادیان

آنتسروس ( در صورت وجود فولیکول های باقطر بیشتر از 2 سانتی متر)

3000-1500 واحد و در صورت نیاز 2 روز بعد تکرار شود

تزریق عضلانی با وریدی

القاء تخمک گذاری( در صورت وجود فولیکول هایی با قطر 5/2 سانتی متر)

3000-1500 واحد، 24 ساعت بعد از جفت گیری یا تلقیح مصنوعی

تزریق وریدی

سگ ماده

انستورس

ابتدا حیوان یا فولیگون(PMSG)درمان شود سپس در اولین روز فحلی، 500 واحد کرولون تزریق گردد

تزریق عضلانی یا وریدی

تخمگ گذاری تاخیری

800-100 واحد در روز

تزریق عضلانی

فحلی طولانی مدت

800-100 واحد در روز تا زمان قطع ترشحات واژینال ، درمان را ادامه دهید

تزریق عضلانی

سگ نر

کریپتورکیدیسم

500-100 واحد دو بار در هفته به مدت 6 هفته

تزریق عضلانی

کاهش میل جنسی

500-100 واحد 12-6 ساعت قبل از جفت‌گیری

تزریق عضلانی

موارد احتیاط: تجویز این دارو در موارد نادر ممکن است منجربه بروز واکنش های آنافیلاکتیک گردد. در چنین مواردی جهت درمان از آدرنالین یا گلوکوکورتیکوئیدها استفاده نمایید.

دوره پرهیز از مصرف:ندارد.

شرایط نگهداری: در دمای 8-2 درجه سانتی گراد و دور از نور نگهداری شود. ضمناً محلول آماده شده باید طی 12 ساعت پس از آماده سازی مصرف گردد.

بسته بندی:جعبه حاوی 5 ویال 1500 واحدی HCGبه همراه 5 ویال 5 میلی لیتری حلال جهت آماده سازی