ويتامين ب كمپلكس – ال كارنيتين

تركيبات:   هر ميلي ليتر محلول حاوي

ال- كارنيتين

30 ميلي‌گرم

تيامين

4 ميلي‌گرم

ريبوفلاوين

5 ميلي‌گرم

نيكوتين آميد

4 ميلي‌گرم

بيوتين

0.01 ميلي‌گرم

دكسپنتاتول

10 ميلي‌گرم

پيرودوكسين

2 ميلي‌گرم

اسيد فوليك

0.4 ميلي‌گرم

سيانوكوبالامين

0.02 ميلي‌گرم

موارد مصرف:

جهت پيشگيري و درمان موارد كمبود ويتامين هاي گروه Bو ال  كارنيتين در طيور و دام و همچنين جهت افزايش كيفيت لاشه مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

گله‌هاي مادر: افزايش قابليت جوجه درآوري، افزايش مقاومت گله، افزايش كيفيت جوجه هاي از تخم در آمده و بهبود ضريب تبديل غذايي

گله‌هاي تحمگذار: افزايش طول مدت تخمگذاري و بهبود ضريب تبديل غذايي و افزايش مقاومت گله

گله‌هاي گوشتي: بهبود ضريب تبديل غذايي و افزايش مقاومت گله در مقابله با بيماري ها و استرس و نيز يك دست

شدن گله

ميزان و روش مصرف: نيم ليتر محلول خوراكي روكارنيتين در 1000 ليتر آب آشاميدني به مدت 2 تا 3 روز

موارد احتياط:

محلول ساخته شده حداكثر تا 24 ساعت بايد مصرف شود.

زمان پرهيز از مصرف:ندارد.

شرايط نگهداري: در جاي خشك و خنك ( 25 – 15 درجه سانتيگراد) و به دور از نور نگهداري شود.

بسته بندي: ظروف 250 ميلي، 500 ميلي و 1000 ميلي ليتر پلاستيكي