شکل دارویی: پودر محلول در آب
تركيب‌ :
پراکسی مونوسولفات                  40 درصد وزنی
سدیم تری کلروایزوسیانات            5 درصد وزنی
مواد جانبی                               تا 100 درصد وزنی نهایی
معرفی:
–  طیف اثر کامل بر روی :
    باکتری ها ، مایکو باکتری ها، اسپور ها (کلستریدیوم، باسیل )، قارچ ها، مخمرها وکپک ها ، ویروس ها
–  تاثیر به اثبات رسیده در شرایط فارم :
    در حضور آب های سخت، در شرایط آلودگی های میکروبی و آلی زیاد و همچنین در شرایط زمستان به خوبی عمل می کند.
    – عدم ایجاد لکه، فاقد بو : ایده آل جهت استفاده در کارخانجات فرآوری محصولات لبنی و گوشتی
–  مناسب برای اسپری کننده های مکانیکی، دستی و دستگاههای مه پاش هوایی
  – شامل نشانگر رنگی منحصر به فرد و آماده برای مصرف
موارد مصرف:
• ضدعفونی تأسیسات پزشکی، دامپزشکی، کشاورزی، خانگی، شهری و صنایع فرآوری مواد غذایی
• ضدعفونی سطوح و تجهیزات، جایگاه نگاهداری حیوانات، هچری ها، فارم های طیوروگاو شیری، آبزی پروری ها
• مناسب برای استفاده بصورت ماشینی و دستی
مقدار و روش مصرف:‌
پودر ویروکساید سوپر را به آب گرم اضافه کنید و آن را تا زمانی که به طور کامل حل شود، مخلوط نمایید.
رنگ محلول طی 5 دقیقه از صورتی به زرد تغییر می کند که نشانگر فرم فعال محصول می باشد .این تغییر رنگ به صورت پایدار بوده و مجدداً به رنگ صورتی باز نمی گردد. قبل از افزودن پودر ویروکساید سوپر به حجم زیادی از آب ،ابتدا آن را در حجم کوچکتری حل نمایید .

رقت های توصیه شده توسط DEFRAدر بیماری ها

بیماری

رقت کاربردی

بیماریهای ویروسی مانند آنفلونزا و نیوکاسل

1:250-1:275

3.65-4 گرم در لیتر

تب برفکی و سایر بیماریهای ویروسی دام ها

1:1320

3 گرم در 4 لیتر

موارد قارچی مقاوم

 ( تمیز سازی اولیه جهت کسب حداکثر اثر)

1:200 -1:100

5-10 گرم در لیتر

کنترل بیماری هادر شرایط اضطراری

1:200 -1:100

5-10 گرم در لیتر

* در صورت استفاده از رقت 1 به 100 برروی سطوح فلزی، پس از حدود 30 دقیقه با آب بشویید.

 

 

رقت های توصیه شده در روشهای متفاوت ضد عفونی

روش ضد عفونی

رقت کاربردی

ضد عفونی سطوح و تجهیزات پاکسازی شده

1:250 (4 گرم بر لیتر ) –به مدت 20 الی 30 دقیقه

(25-20 لیتر به ازای هر 100 متر مربع  )

ضد عفونی سطوح متخلخل دارای گرد و خاک زیاد

200 : 1    – (5 گرم بر لیتر)

(حد اقل 25 لیتر به ازای هر 100 متر مربع )

ضد عفونی آب آشامیدنی

250 الی 500 گرم در 1000 لیتر آب آشامیدنی

ضد عفونی تانک ذخیره سازی آب

 (تخلیه آب در سیستم های زهکشی ،زدودن رسوبات، تمیز سازی با فرم پودری ، شستشو پس از 30 دقیقه، تهیه رقت پیشنهادی به منظور استفاده)

1:100  –  (10 گرم در لیتر)

( با فشار شستشو داده شود.)

ضد عفونی تجهیزات، دانخوریها و آبخوریها

1:250  – (4 گرم در لیتر )

(پس ازحداقل 30 دقیقه غوطه وری در محلول، شسته شود.)

حوضچه های ضدعفونی چرخ وسایل نقلیه وکفش افراد

200 : 1 -( 5 گرم در لیتر)

(حداقل هفته ای یکبار تعویض شود.)

اسپری فضای فارم

(روزانه اسپری شود.)

200 :1    – (5 گرم در لیتر)

(100 میلی لیتر به ازای هر متر مربع)

مه پاشی فضای فارم در فاصله زمانی دو دوره پرورش

(خروج تجهیزات و حیوانات از محیط، مه پاشی فارم، بسته نگاهداشتن دربها حداقل به مدت 1 ساعت، تهویه، ورود مجدد حیوانات)

1:25

(40 گرم پودر ویروکساید سوپربه ازای یک لیتر محلول 15% وزنی پروپیلن گلیکول در آب )

(2گرم پودرویروکساید سوپر به ازای هر متر مربع)

موارد احتیاط:
• از قرار دادن پودر و محلول در مجاورت مواد قابل ا شتعال و منابع گرما زا خودداری کنید.
• پودر ویروکساید سوپررا از تماس با رطوبت ،آلودگی های فلزی یا آلی دور نگاه دارید.
• از مخلوط کردن این پودربا سایر مواد شیمیایی ،کشاورزی یا محصولات ضدعفونی اجتناب نمایید.
• از تماس این ماده با چشم ها وپوست پرهیز کنید.
شرايط‌ نگهداري:
• در مکان سرد وخشک، دارای تهویه مناسب و داخل ظرف اصلی با درب کاملا بسته ، نگاهداری شود .
این محصول نباید در معرض دمای بیش از  C °45  قرار داده شود .
• مدت زمان نگاهداری برای فرم پودریو محلول این محصول، به ترتیب 3 سال وحداکثر یک هفته( مگر مواقعی که کیفیت آب فوق العاده عالی باشد) است.
• نگهداری محلول تهیه شده در ظروفی بادرب کاملا بسته، موجب ترکیدگی ظرف بدلیل تجزیه این ترکیب و رها سازی گازها میگردد.
• دور از دسترس کودکان قرار داده شود.
بسته‌بندي:‌سطل پنج کیلوگرمی