محلول خوراكي ویتامین آ ، د3 ، ئي ، سي‌، کا
تركيب:
هر ليتر محلول خوراكي AD3ECK  حاوي :
ويتامين A                 د52000000 واحد بين المللي
ويتامين D3                د5000000 واحد بين المللي
ويتامين E                د10 گرم
ويتامين C                د100 گرم
ويتامين K                د750 ميلي گرم
موارد مصرف:
ويتامين هايA ، D3،E  وK  از گروه ويتامين هاي محلول در چربي مي باشند كه نقش بسيار مهمي در حفاظت و نگهداري و افزايش سطح ايمني و مقاومت بدن و جلوگيري از خونريزي در دام وطيور ايفا مي كنند و ويتامينC  از گروه ويتامين هاي محلول در آب مي‌باشد كه مقاومت بدن را در مو اجهه با استرس‌ها بالا مي برد. ويتامين A  با افزايش رشد و نمو  و محافظت از ياخته هاي پوششي و مخاطي در دستگاه هاي مختلف بدن نقش مهمي در استحكام سدهاي دفاعي دربرابر آلودگي هاي باكتريايي و ويروسي ايفا مي كند.
ويتامين D3 با افزايش جذب كلسيم و فسفر باعث بالا بردن عيار اين عناصر در خون و در نتيجه تعديل املاح و الكتروليت‌هاي ضروري بدن مي شود. از سوي ديگر اين ويتامين موجب جايگزيني مناسب ومطلوب كلسيم در استخوان ها و همچنين در پوسته تخم طيور مي شود .
ويتامينE  در تنظيم اكسيداسيون سلولي و متابوليسم كربوهيدرات‌ها، كراتين عضلات و گليكوژن نقش دارد. همچنين  با خاصيت آنتياكسيداني خود از اكسيداسيون اسيدهاي چرب غير اشباع و حتي ويتامينA  جلوگيري مي نمايد.
اين ويتامين از مهمترين عوامل رشد و فعاليت قسمت هاي مختلف بدن دام و طيور بوده و در زمان استرس هاي مختلف در جهت تحريك و افزايش مقاومت و ايمني بدن عمل مي نمايد.
ويتامينC  از جمله ويتامين‌هاي محلول در آب است كه با شركت در  واكنش هاي اكسيداسيون و احياء و دخالت در سنتز هورمون هاي استروئيدي باعث افزايش مقاومت بدن دام و طيور مي شود.
اين ويتامين جهت تقويت مخاطات بدن و افزايش باروري در خروس ها، افزايش جوجه درآوري و بهبود كيفيت پوسته تخم مرغ نيز توصيه مي شود.
استفاده از اين ويتامين براي كمك به افزايش مقاومت بدن و كاهش استرس در گوساله ها و كره اسب هاي تازه متولد شده تا سن سه ماهگي معمول است.
ويتامينK  با دخالت مستقيم در توليد پروترومبين باعث جلوگيري از خونريزي و تسريع زمان انعقاد مي شود.ويتامينK  در پيشگيري و قطع خونريزي هاي مناطق مختلف بدن مورد استفاده قرار مي گيرد و از اين بابت در اعمال جراحي به منظور كاهش ميزان خونريزي كاربرد دارد.
كاهش چشمگير خونريزي متعاقب كوكسيديوز، كاهش پيدايش لكه هاي خون در تخم مرغ و كاهش خونريزي هاي زير جلدي در دام و طيور از جمله مواردي است كه مي توان به عنوان خواص ديگر اين ويتامين نام برد.
ويتامينK  در بدن از نظر فيزيولوژي داراي خاصيت ضد سم نيز مي باشد و از اين بابت به همراه داروهايي كه عوارض جانبي مسموميت زا دارند نيز استفاده مي شود تا عوارض سمي آنها را كاهش دهد.
مقدار و نحوه مصرف :
طيور : به نسبت يك ليتر در هر1000 ليتر آب آشاميدني به مدت 3 تا 5 روز
شرايط نگهداري:
در جاي خشك، بين 10 تا 25 درجه سلسيوس، دور از تابش مستقيم نور و در ظروف دربسته نگهداري شود.
زمان پرهيز از مصرف : ندارد
بسته بندي:
ظروف پلي اتيلني يك و دو ليتري‌