تركيب: هر ليتر محلول خوراكي AD3ECKحاوي:

ويتامين A

25000000 واحد بين المللي

ويتامين D3

5000000 واحد بين المللي

ويتامين E

10 گرم

ويتامين C

100 گرم

ويتامين K

750 ميلي گرم

شکل دارویی:محلول خوراكي

موارد مصرف: ويتامين هاي K,E,D3,Aاز گروه ويتامين هاي محلول در چربي مي باشند كه نقش بسيار مهمي در حفاظت ونگهداري و افزايش سطح ايمني و مقاومت بدن و جلوگيري از خون ريزي دام وطيور ايفا مي‌كنند و ويتامين Cاز گروه ويتامين هاي محلول در آب مقاومت بدن را در مواجهه با استرس‌ها بالا مي‌برد.

ويتامين  Aبا افزايش رشد و نمو و محافظت از ياخته هاي پوششي و مخاطي در دستگاه هاي مختلف بدن نقش مهمي در استحكام سدهاي دفاعي در برابر آلودگي هاي باكتريايي و ويروسي ايفا مي‌كند.

ويتامين D3  با افزايش جذب كلسيم و فسفر باعث بالا بردن عيار اين عناصر در خون و در نتيجه تعديل املاح والكتروليت هاي ضروري بدن مي‌شود .

از سوي ديگر اين ويتامين موجب جايگزيني مناسب و مطلوب كلسيم در استخوان ها و همچنين در پوسته تخم طيور مي‌شود.

ويتامين E  در تنظيم اكسيداسيون سلولي و متابولسيم كربوهيدرات ها ، كراتين عضلات و گليكوژن نقش دارد.

همچنين با خاصيت آنتي اكسيداني خود ار اكسيداسيون اسيدهاي چرب غير اشباع و حتي ويتامين Aجلوگيري مي نمايد.

اين ويتامين از مهم ترين عوامل رشد و فعاليت قسمت هاي مختلف بدن دام و طيور بوده و در زمان استرس هاي مختلف در جهت تحريك و افزايش مقاومت و ايمني بدن عمل مي‌نمايد.

ويتامين C  از جمله ويتامين هاي محلول در آب است كه با شركت در واكنش‌هاي اكسيداسيون و احياء و دخالت در سنتز هورمون هاي استروئيدي باعث افزايش مقاومت بدن دام و طيور مي‌شود.

اين ويتامين جهت تقويت مخاطات بدن و افزايش باروري در خروس ها، افزايش جوجه درآوري و بهبود كيفيت پوسته تخم مرغ نيز توصيه مي‌شود.

استفاده از ويتامين براي كمك به افزايش مقاومت بدن و كاهش استرس در گوساله ها و كره اسب هاي تازه متولد شده تا سن سه ماهگي معمول است.

ويتامين  با دخالت مستقيم در توليد پروترومبين باعث جلوگيري از خون ريزي و تسريع زمان انعقاد مي‌شود. ويتامين Kدر پيشگيري و قطع خون ريزي هاي مناطق مختلف بدن مورد استفاده قرار مي‌گيرد و از اين بابت در اعمال جراحي به منظور كاهش ميزان خون ريزي كاربرد دارد.

كاهش چشم گير خون ريزي متعاقب كوكسيديوز، كاهش پيدايش لكه هاي خون در تخم مرغ و كاهش خون ريزي هاي زير جلدي در دام و طيور از جمله مواردي است كه مي توان به عنوان خواص ديگر اين ويتامين نام برد ويتامين Kدر بدن از نظر فيزيولوژي داراي خاصيت  ضد سم نيز مي باشد و از اين بابت به همراه دارو هايي كه عوارض جانبي مسمويت زا دارند نيز استفاده مي‌شود تا عوارض سمي آنها را كاهش دهد.

مقدار و نحوه مصرف:

طيور به نسبت يك ليتر در هر 1000 ليتر آب آشاميدني به مدت 3 تا 5 روز

گاو گوساله: 2 ميلي ليتر در هر ليتر آب آشاميدني به مدت 3 تا 5 روز

گوسفند و بز: 1 ميلي ليتر در هر ليتر آب آشاميدني به مدت 3 تا 5 روز

شرايط نگهداري: بين 10 تا 25 درجه سانتيگراد و دور از تابش مستقيم نور ودر ظروف دربسته نگهداري شود.

زمان پرهيز از دارو :ندارد

بسته بندي:ظروف پلي اتيلني يك و دو ليتري