دسته دارويي: ضدعفوني

تركيبات:تركيبي پايدار و يكنواخت از پر اكسيژن، سورفاكتانت، اسيدهاي ارگانيك و سيستم بافر غيرارگانيك

شكل دارويي : پودر صورتي رنگ محلول در آب

مشخصات كلي:

– ضدعفوني كننده موثر بر 18 خانواده ويروسي انسان و دام و حيوانات خانگي

-موثر بر كليه باكتري هاي بيماري زاي حيوانات خانگي،  دام و طيور

– موثر بر ارگانيسم هاي عامل مسموميت هاي غذايي نظير سالمونلا، كامپيلوباكترو ليستريا

– موثر بر تمامي قارچ هاي بيماري زاي شايع نظير آسپرژيلوس ، كانديداو قارچ هاي عامل Ringworm

-موثر بر سطوح آلوده به مواد ارگانيك و سطوح خلل و فرج دار

– موثر در آب هاي سخت و درجه حرارت كم

– قابليت از بين بردن بيوفيلم باكتري هاي به دليل داشتن سورفاكتانت و خاصيت اسيدي و اكسيد كنندگي

– قابليت استفاده جهت شستشو و ضدعفوني سطوح در يك مرحله

– غير محرك بدون ايجاد باقي مانده در محيط زيست و سميت كم رفتگي پيشنهادي

موارد احتياط :

پودر ويركن اس محرك است لذا از تماس آن با پوست و چشم اجتناب شود.

در صورت تماس با چشم ها، بلافاصله آنها را با آب فراوان شسته و به پزشك مراجعه نماييد.

از استنشاق بخار و ذرات اسپري شده خودداري كنيد.

دور از دسترس كودكان نگهداري كنيد.

از تماس محلول با سطوح فلزي به مدت طولاني خودداري شود.

توضيح: محلول 1% ويركن اس پوست و چشم را تحريك نمي‌كند.

شرايط نگهداري:

در جاي خشك و خنك و به صورت دربسته نگهداري شود. از مخلوط شدن اين محصول با ساير مواد شيمايي اجتناب شود.

پايداري:

پودر در 20 درجه سانتي گراد پي از ماه 3/2 % از خاصيت خود را از دست مي‌دهد. محلول 1% ( تهيه شده با آب سخت با درجه سختي ppm350) پس از 7 روز 10 % از خاصيت خود را از دست مي‌دهد.

بسته بندي: ظروف پلاستيكي 5/2 و 5 كيلوگرمي