نام تجاری: ویتافید

 

 

گروه دارویی: مکمل درمانی

 

 

ترکیب: در هر کیلوگرم حاوی

 

 

Vitamin A                         500.000 I.U        Manganese(Mn)   2000 mg

Vitamin D3                   100.000 I.U         Iron (Fe)                 3000 mg

Vitamin E                            100 mg           Copper(Cu)            300 mg

Calcium (Ca)                        190 g              Zinc (Zn)                 3000m

Phosphaorus (p)                  90g                    cobalt(Co)            100mg

Magnesium (Mg)                 19g                     Iodin(I)               100mg

Sodium(Na)                         50g                     Selenium(Se)        1 mg

 

 

 

 

 

 

مکمل درمانی دام های شیروار و گوشتی

 

 

پریمیکس درمانی ویتافید جهت رفع کمبودهای ویتامین و مواد معدنی گاو،گوسفند و بز در خلال دوره رشد و شهرواری بکار میرود.تنظیم ویتامین ها و مواد معدنی بخصوص در دوره شیرواری و ماههای قبل از زایمان نقش عمدهای در زایمان طبیعی  , بهبود گوساله زایی و بازدهی بیشتر دام ایفاد می کند.

 

 

موارد مصرف :

 

 

جهت پیشگیری از تب شیر (فلج های بعد از زایمان)

 

کمک به افزایش تولید شیر ،گوشت و طولانی تر شدن دوره شیر دهی

 

افزایش میزان آبستنی و کاهش بروز سقط جنین

 

پیشگیری از بروز اسیدوز وکتوز

 

کمک به رشد جنین و زایمان سریع

 

 

مقدار و روش مصرف:

 

گاوهای شیری 100 تا 150 گرم به ازای هر راس دام در روز در طول شیرواری

 

 

گوسفند و بز، 20 تا 30 گرم به ازای راس دام در روز در طول دوره پرورش

 

 

گوساله ها 60 گرم به ازای هرراس دام در روز تا سن 8 ماهگی و سپس 100 تا 150 گرم در روز

 

 

 

توجه:

 

در مواردی که از علوفه سبز به عنوان جیره پایه در تغذیه دام استفاده می شود توصیه می شود 1 تا 2 در صد نمک به مجموعه جیره اضافه نمایید.

 

 

جهت کسب بهترین نتیجه پریمیکس درمانی ویتافید را با نظر دکتر دامپزشک یا متخصص تغذیه خود مصرف نمایید.

 

 

جهت مخلوط شدن کامل ابتدا محصول را با 10 الی 20 کیلوگرم خوراک مخلوط و سپس به خوراک اصلی اضافه نمایید.

 

 

شرایط نگهداری :در محل خشک و خنک نگداری نمایید.

 

 

دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.