گروه دارويي: ويتامين

شكل دارويي : محلول استريل تزريقي

تركيب دارو : هر ميلي ليتر حاوي 50000 واحد ويتامين A، 10000 واحد ويتامين D3و 20 ميلي گرم ويتامين Eمي‌باشد.

مكانيسم اثر : ويتامين Aدر محافظت و نگهداري تمامي سلول‌هاي اپتليال بدن نقش مهمي دارد وجود ويتامين Aبراي توليد و تمايز سلول هاي مخاطي لازم مي باشد.

بافت پوششي دستگاه گوارش كاملاً به ويتامين Aحساس هستند. ويتامين Aدر بينايي و در روند اسپرماتوژنز در جنس نر و نگهداري آبستني در جنس ماده و در فعاليت استئوبلاستيك و رشد استخوان هم نقش اساسي دارد.

ويتامين D3در حفظ ميزان كلسيم در گردش خون نقش مهمي دارد. ويتامين Dو هورمون پاراتورمون در فراخواني كلسيم و فسفات استخوان نقش اساسي دارند.

اين امر در نقش اصلي ويتامين Dكه در رشد استخوان مي‌باشد در تناقض است .

ولي اين عمل ويتامين Dحضور كلسيم و فسفات در غلظت هاي فوق اشباع به‌منظور استخوان‌سازي را مطمئن مي‌سازد. نقش ديگر ويتامين Dجذب كلسيم، PO4از دستگاه گوارش و نيز ارتوبول‌هاي كليوي مي‌باشد.

 ويتامين Eبه عنوان آنتي اكسيدانت عمل مي‌كند. عمل اصلي آن جلوگيري از اكسيداسيون چربي و افزايش عمر بيولوژيكي و ساير چرب هايرغير اشباع است.

اين عمل ويتامين Eدر واقع برابر با تثبيت غشاي سلولي است چون اسيد هاي چرب غير اشباع جزء تركيبات اصلي غشاء سلولي است. در واقع ويتامين E  تشكيل راديكال هاي آزاد و هيپروپروكسيدها را از اسيد هاي چرب غير اشباع كند يا متوقف مي‌كند.

فارماكوكينتيك:

ويتامين هاي A,D,Eجزو ويتامين هاي محلول در چربي هستند كه پس از تزريق به سرعت جذب و از طريق دستگاه گردش خون به ساير بافت هاي بدن مي‌رسند.

بيشترين مقدار اين دارو در كبد ذخيره مي‌شود . دفع اين ويتامين ها از بدن به كندي انجام مي‌شود . عفونت هاي گوارشي، مقدار جذب اين ويتامين ها را كاهش مي‌دهد.

موارد مصرف :پيشگيري و درمان كمبود ويتامين هاي فوق كه عبارتنداز: شب كوري ، كراتينه شدن قرنيه و كوري، كاهش رشد، كاهش مقاومت نسبت به عوامل عفوني، نارسايي دستگاه تناسلي، راشي تيسم در دام هاي جوان، نرمي استخوان در دام هاي بالغ، ناباروري دام ها، كوتاه شدن دوره نقاهت بيماري‌ها، مصرف اين دارو در مراحل مختلف آبستني به منظور پيشگيري از بروز سقط جنين و همچنين در اواخر آبستني به منظور پيشگيري از وقوع جفت ماندگي توصيه مي‌شود.

مقدار مصرف:

اسب گاوهاي شيرده و گاوهاي نر بالغ: 15 تا 29 ميلي ليتر

گوساله و كره اسب: 10 ميلي‌ليتر

گوسفند و بز: 5 ميلي ليتر

 بز و بزغاله: 3-2 ميلي ليتر

سگ و گربه: 0.5 تا 2 ميلي ليتر

روش مصرف: دارو به روش عضلاني يا زير پوستي تزريق شود.

عوارض جانبي: تزريق عضلاني دارو در اسب ممكن است تا حدي ايجاد درد، تحريك و تورم در موضع تزريق نمايد كه پس از چند روز اين عوارض از بين مي‌رود.

مصرف بيش از اندازه اين دارو ممكن است باعث رسوب كلسيم در كليه ها و جدار عروق خوني شود.

نكات قابل توصيه:  در دام هاي آبستن، 2 ماه پس از اولين تزريق و در صورت لزوم طبق دستور دكتر دامپزشك تزريق را مي‌توان تكرار كرد.

تزريق عضلاني بايد كاملاً عميق باشد.

دوره درمان بيماري براساس انواع بيماري و طبق دستور دكتر دامپزشك تعيين شود.

از يخ زدگي دارو جلوگيري شود.

موارد احتياط: مصرف بيش از حد ويتامين Aمنجر به مسموميت با اين ويتامين با علائم تنبلي، كوليك، درد مفصل و استخوان، بي قراري و دلواپسي مي‌شود.

مصرف بيش از حد ويتامين Dباعث كاهش مينراليزاسيون استخوان و كلسيفيكاسيون تعدادي از بافت‌هاي نرم مي‌شود.

شرايط نگهداري:در جاي خنك و دور از نور نگهداري شود. از يخ زدگي دارو جلوگيري شود.

بسته بندي: اين دارو در ويال هاي 20 و 100 ميلي ليتري عرضه مي‌گردد.