‌ محلول خوراکی مولتی ویتامین
شکل دارویی: محلول خوراکی
ترکیب:
هر میلی لیتر حاوی:

50.000 I.U

Vit A

25.000 I.U

Vit D3

10 mg

Vit E

2 mg

Vit B1

2 mg

Vit B2

5 mg

Vit B5

1.5 mg

Vit B6

10 mg

Nicotinamide

شکل دارویی : محلول خوراکی
موارد مصرف :‌ ویتالین برای درمان‌ كمبود ويتامين‌های  A,E, D3, B در طيور و دام‌ها تجویز می گردد.
مقدارمصرف‌:
جوجه‌ها: 1 ميلیليتر در يك‌ ليتر آب‌ آشاميدنی به‌ مدت‌7 – 5  روز متوالی
دام‌های جوان‌ :
 بره :‌ 2.5 ميلی ليتر
گوساله ‌:10 ميلی ليتر
كره‌ اسب ‌:10 ميلی ليتر
دام‌های آبستن‌ :
ميش :‌ 10 ميلی ليتر، دوبار
گاو :10 ميلی ليتر، دو بار
ماديان ‌:10 ميلیليتر، دو بار
نکات قابل توجه :
در زمان‌ حاملگی 2 بار تجويز مولتیويتامين‌ توصيه‌میگردد که اولين‌ تجويز 1 تا 2 ماه‌ پيش‌ از زايش‌ و تجويزبعدی 2 هفته‌ پس‌ از زايش‌ می باشد.
شرايط‌ نگهداري ‌: دور از نور، در دمای اتاق (کمتر از 30 درجه) و دور از دسترس اطفال نگهداري شود.
بسته‌بندي‌ : شیشه 250  میلی لیتری ، بطریهای نیم و یک لیتری