محلول خوراکی مولتی ویتامین + الکترولیت
شکل دارویی : محلول خوراکی
ترکیب : هر میلی لیتر حاوی :

15000I.U

Vit A

7500 I.U

Vit D3

20 mg

Vit E

6 mg

Vit B1

1.93 mg

Vit B2

10.77 mg

Vit B5

3 mg

Vit B6

35 mg

Nicotinamide

15 mg

Sodium Chloride

2 mg

Potassium Chloride

2 mg

Potassium Acetate

3 mg

Magnesium Chloride

موارد مصرف‌: :
خوراندن‌ ویتالیت در مواردی كه‌ طيور به‌دليل‌ ابتلا به‌بيماریهای مختلف‌ و كمبود مواد غذايی ناشی از سوء تغذيه‌‌، دچار عوارضی از قبيل‌ كاهش‌ و توقف‌ در رشد وتوليد تخم‌مرغ‌، پايين‌ آمدن‌ ميزان‌ جوجه‌ درآوری مربوط‌به‌ غير طبيعی شدن‌ و مرگ‌ جنين‌، کاهش مقاومت‌ بدن‌در مقابل‌ بيماریها، نرمی پوستة‌ تخم‌مرغ‌،آنسفالومالاسی، پروزيس‌ و ساير عوارض‌ مربوط‌ به‌كمبود ويتامين‌ها و به‌ هم‌ خوردن‌ تعادل‌ الكتروليتی میشوند، ‌ بسيارضروری خواهد بود.
مقدار و روش مصرف :‌
پيشگيری : 250 ميلیليتر محلول‌ در200 ليتر آب‌ آشاميدنی حل شده و  به‌ مدت‌ 2 روزتجویز گردد.
درمان ‌: 250 ميلیليتر محلول در 200 ليترآب‌ آشاميدنی حل شده و  به‌ مدت‌ 3 تا 5 روز .
نکات قابل توجه : بديهی است‌ خوراندن‌ ویتالیت به‌جز در موارد لازم‌ و با مقادير توصيه‌ شده‌ توسط‌دامپزشك‌ جايز نيست‌.
شرايط‌ نگهداري ‌: دور از نور، در دمای اتاق (کمتر از 30 درجه) و دور از دسترس اطفال نگهداري شود.
بسته‌بندي ‌: شیشه 250 میلی لیتری، بطریهای نیم و یک لیتری