ويتافورت B ®
ويتامين B كمپلكس
مكمل غذايي

 
دسته دارويي: ويتامين‌

 
تركيب:

هر كيلوگرم از اين مكمل حاوي مقادير خالص ويتامين‌هاي زير مي‌باشد:

 

 

mg 1,500 Vit B1
mg 4,000 Vit B2
mg 10,000  Cal.pantothenate (دB3)
mg 20,000  Niacin (دB5)
mg 2,000 Vit B6
mg 500 Folic Acid
mg 20 Vit B12
mg 70 Biotin
g 150 Choline Chloride

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موارد مصرف:

 

در مواقع كمبود هر يك از ويتامين‌هاي گروه B، جهت تنظيم واكنش‌هاي متابوليسمي، درمان حمايتي عوارض عصبي، كاهش اشتها، كاهش رشد و كاهش توليد، استفاده از مكمل ب-كمپلكس توصيه مي‌شود.

 

مقدار مصرف:

 

يك تا دو كيلوگرم مكمل با يك تن خوراك كاملا مخلوط شود مطابق با دستور دكتر دامپزشك.

 

زمان پرهيز از مصرف:

 

ندارد

 

نگهداري:

 

در جاي خشك و خنك و دور از نور مستقيم خورشيد نگهداري شود.

 

بسته‌بندي:

 

كيسه‌هاي10 كيلوگرمي