محتویات : هر قرص حاوی مواد با مقادیر ذکر شده در ذیل می باشد:

 

ماده خنثی کننده کلر(حداقل)

1.25 گرم

عامل رنگی کننده آب (حداقل)

1.5 گرم

مواد حامل تا

7  گرم

موارد مصرف : واک سیف جهت خنثی کردن کلر و کلرامین ها در آب مصرف می شود. همچنین این محصول حاوی یک ماده رنگی خوراکی آبی رنگ می باشد که بوسیله آن، پخش واکسن در سیستم آبرسانی و دریافت واکسن توسط پرندگان داخل سالنهای مرغداری را می توان ردیابی نمود.

 

 

روش مصرف :هر قرص جوشان برای خنثی کردن کلر ( تا  5ppm) در 100 لیتر آب کفایت می کند. بعد از اضافه کردن قرص به آب، بعد از گذشت 10 دقیقه اقدام به اضافه نمودن واکسن به این محلول نمائید تا قرص مربوطه بطور کامل در آب حل شده و کلر موجود در آب نیز خنثی شده باشد.

 
شرایط نگهداری:  بسته های حاوی واک سیف باید بشکل باز نشده و در یک محیط خشک با حرارت 15 تا 25 درجه سانتی گراد که هوا جریان داشته باشد نگهداری شوند.

 

 

بسته بندی:  ساشه های کوچک حاوی قرصهای 7 گرمی