شکل دارویی: محلول موضعی
تركيب:‌
گلوتارآلدهید 8 درصد وزنی
ترکیبات چهارتائی آمونیوم               5 درصد وزنی
نمک بافر و آب                       تا 100 درصد وزنی نهایی
معرفی:
– ضد عفونی کننده نهایی و رایج برای تجهیزات و ساختمانهای دامداری و مرغداری
– دارای اثرات درمانی هم افزای تائید شده از جنبه طیف گسترده فعالیت و اثر میکروب کشی سریع
– اثر کشندگی سریع بر روی ویروس، عامل بیماری سل (توبرکلوز)، باکتری، قارچ، اسپور و در نتیجه کنترل کامل عفونت
– صرفه اقتصادی ناشی از خاصیت اثرات درمانی هم افزا
– اثر پاک کنندگی عالی به منظور حذف گرد و غبار، قدرت نفوذ خوب بر روی  بیوفیلم ها
– حفظ قدرت اثر در حضور مواد آلی ، مؤثر در محدوده گسترده ای از دماها
– قدرت تطابق مناسب در حضور آب سخت و حاوی املاح ، واجد قابلیت تجزیه بیولوژیکی خوب
– فاقد اثر خورندگی در رقت های توصیه شده
– پاکسازی و محافظت از اغلب سطوح قابل شستشو (شیشه – فلز- پلاستیک) بدون ایجاد سایش و سفید شدگی
– دارای سیستم های بافر برای افزایش قدرت اثر
– عدم ایجاد لکه ، دارای بوی مطبوع، عدم تحریک پوستی برای کاربر موارد مصرف
– ضدعفونی سطوح و تجهیزات، جایگاه نگاهداری حیوانات، هچری ها، فارم های طیوروگاو شیری، آبزی پروری ها
– مناسب برای استفاده بصورت ماشینی و دستی
موارد مصرف:
• کنترل عفونت درزمینه های کشاورزی و دامپروری، بهداشت پرندگان
• ضدعفونی محل نگهداری حیوانات، ساختمان ها و تجهیزات، فارم های گاو شیری و تجهیزات شیر دوشی
• حوضچه های حمام گوسفند و حوضچه های حمام سم گاو
• کشتارگاه ها وکارخانجات فرآوری گوشت
• کنسرو سازی ها،کارخانجات تولید فرآورده های غذائی در بطریجات، صنایع آماده سازی و فرآوری موادغذائی
مقدار و روش مصرف‌:

رقت های پیشنهادی برای استفاده از ویروکوآت 240

کاربرد

دستور العمل

موارد عمومی ضد عفونی و ضد عفونی سطوح سخت

1:250 – 1:200

(ml50- 40 به ازای هرL10)

L25- 20 به ازای هر100 در نظر بگیرید.

(پس از 20 الی 30 دقیقه آبکشی نمایید.)

ضد عفونی وسایل نقلیه، تجهیزات، قفس ها، دانخوریها و آبخوریها

(تانک های شیر، ظروف، ماشین های حمل و نقل و …. بطور کامل آبکشی شوند.)

1:250 – 1:200

(ml50- 40 به ازای هرL10)

جهت اسپری کننده های فشار کم یا تانک های

 غوطه ور سازی حیوانات مناسب می باشد.

(پس از 20 الی 30 دقیقه آبکشی نمایید.)

ضد عفونی زمین، سطوح متخلخل یا بسیار آلوده

1:200 – 1:150

(ml75- 50 به ازای هر L10)

سطوح بطور کامل توسط ماده ضدعفونی خیس شوند.

 بیش از L25 را به ازای هر100 در نظر بگیرید.

(پس از 20 الی 30 دقیقه آبکشی نمایید.)

کنترل بیماری ها در شرایط اضطراری و بیماری های قارچی مقاوم

1:100 – 1:50

(ml200- 100 به ازای هر L10)

L25-20 به ازای هر100 در نظر بگیرید.

(پس از 20 الی 30 دقیقه آبکشی نمایید.)

حوضچه ضد عفونی چرخ وسایل نقلیه و کفش افراد

1:100

(ml100 به ازای هر L10)

حداقل هفته ای یکبار آنرا تعویض نمایید.

ویروکوآت 240 در شرایط بیماری های واگیردار: 

رقت کاربردی در موارد ضدعفونی معمولی 1:200-1:250 می باشد.

رقت های توصیه شده ویروکوآت 240 در موارد شیوع بیماریهای ویروسی

بیماری ویروسی

ویروکوآت 240

  رقت کاربردی

حجم  (آبml/10L)

بیماریهای طیور

1:150 – 1:100

100 – 75

لارنگوتراکئیت عفونی

1:150 – 1:100

100 – 75

برونشیت عفونی

1:100 – 1:50

200 – 100

بیماری بورس عفونی (گامبورو)

1:100 – 1:50

200 – 100

بیماری تب برفکی

1:100 – 1:50

200 – 100

 * اجازه دهید که قبل از شستشو با آب تمیز، حداقل به مدت 20 دقیقه بر روی سطوح و تجهیزات بماند.
موارد احتیاط:
• به دلیل ایجاد تحریک در سیستم تنفسی، استفاده از ماسک و اطمینان از وجود تهویه حین انجام اسپری ضروری است.
• این محصول برای چشم ها و پوست محرک است. از لباس های محافظ مناسب، دستکش، حفاظ چشم و صورت استفاده کنید.
• جهت رقیق سازی ضروری است که این ترکیب به آب افزوده شود، نه بالعکس آن.
شرايط‌ نگهداري:
• داخل ظروفی که درب آنها بطور محکم بسته شده، در مکان های دارای تهویه مناسب و به دور از منابع گرما نگاهداری شود.
• دور از دسترس کودکان قرار داده شود.
بسته‌بندي‌:: :گالن 5 لیتری