شكل دارويي:محلول خوراكي  ویتامین E + D3 + B12   به همراه  سلنیوم 

تركيب:  هر ليتر محلول حاوي:

ويتامين E

100000 ميلي‌گرم

سلنيوم

50 ميلي‌گرم

ويتامين D3

200000 واحد بين المللي

ويتامين B12

10 ميلي‌گرم

اينوزيتول

3000 ميلي‌گرم

مكانيسم اثر:

ويتامين Eنقش اصلي خود را به عنوان يك آنتي اكسيدان ايفا كرده و باعث جلوگيري از اكسيداسيون چربي ها و در نتيجه افزايش عمر اسيدهاي چرب غير اشباع مي‌شود.

ويتامين Eبه عنوان تثبيت كننده و محافظ غشاء سلولي عمل كرده و همچنين مانع از تشكيل راديكال هاي آزاد و پراكسيدها  از اسيدهاي چرب غير اشباع مي‌شود.

سنليوم در ساختمان آنزيم گلوتاتيون پراكسيداز شركت مي‌كند . اين آنزيم باعث افزايش و اكنش گلوتاتيون احيا با پراكسيدهاي آزاد و حذف اين تركيبات مي‌شود .

در نتيجه پراكسيد عامل تشكيل راديكال هاي آزاد در سلول از بين مي‌رود.اينوزيتول در اختلالات مربوط به متابولسيم چربي ها و جذب آنها نقش دارد و به انتقال چربي ها در داخل بدن كمك مي‌كند.

ويتامين D3: در تنظيم متابوليسم كلسيم و فسفر نقش داشته و باعث افزايش و بهبود جذب كلسيم و فسفر از روده مي‌گردد و در تنظيم دفع اين دو عنصر از كليه نقش مهمي دارد . اين ويتامين در شكل گيري استخوان ها نقش اساسي دارد.

ويتامين B12: در سنتز هموگلوبيم و روند بلوغ گلبول هاي قرمز و همچنين سنتز غشاء ميلينو DNAكه وجود آن براي فرايند تكثير لازم است مورد نياز است.

گونه هدف: انواع طيور پرورشي.

موارد مصرف:

– عوارض ناشي از كمبود ويتامين E، سلنيوم ، ويتامين B12

– نرمي غير طبيعي مغز (‌انسفالومالاسي)

– ديستروفي عضلاني

– در هنگام كاهش جوجه درآوري

 – مشكلات باروري

– اصلاح متابوليسم چربي ها ( جلوگيري از لاشه چرب)

– در هنگام كاهش رشد

مقدار و نحوه مصرف:

طيور: 1 ليتر در 1000-5000 ليتر آب آَشاميدني به مدت 5-3 روز متوالي

موارد منع مصرف: ندارد.

تداخلات دارويي:  ندارد

زمان پرهيز از مصرف:  ندارد.

شرايط نگهداري: دور از تابش مستقيم نور و در دماي بين 10 تا 25 درجه سانتي گراد نگهداري شود.

بسته بندي: ظروف پلي اتيلني به همراه ليوان مدرج

حجم خالص:  1000 ميلي ليتر