محلول ضد عفونی کننده

موارد مصرف: ضد عفونی کننده

ترکیب:  پراكسي مونوسولفات

مكانيسم عمل: با اكسيد كردن ديواره سلولي باعث تخريب ديواره مي‌شود. همچنين با ايجاد اختلال د رگروه تيول در روند پروتئين سازي و متابوليسم باكتري، اختلال ايجاد نموده و موجب مرگ باكتري مي‌گردد.

دوز و دوزاژ  : 1/250 ضدعفوني سطوح،1/1000 آب آشاميدني

بسته بندي: محلول در ظروف 5 ليتري، 25 كيلوگرم، 2000 كيلوگرم، 1000 كيلوگرم

مزايا:قابليت اسپري در حضور دام و طيور با غلظت توصيه شده، تنها محصولي است كه داراي معرف رنگ بوده و پس از مخلوط نمودن با آب،

رنگ آن طي 5 دقيقه از صورتي به زرد تغيير مي‌نمايد كه نشانه فعال شدن ماده موثره است . هيچ نوع بوي نامطبوع و اثر خورندگي برروي فلزات ندارد.