ویرجینیا مایسین 10 %
آنتی بیوتیک – پودر مخلوط با دان
گروه دارویی : آنتی بیوتیک
شکل دارویی : پودر مخلوط با دان
ترکیب :هرگرم از پودر حاوی  100 میلی گرم  ویرجینیامایسین خالص می باشد .
مکانیسم اثر:
1 –ویرجینیا مایسین به طور اختصاصی بر روی باکتریهای گرم مثبت اثر دارد ،این دارو تعادل جدیدی در فلور میکروبی روده ها ایجاد می نماید ، این عمل با جلوگیری از سنتز پروتئین در داخل پیکر میکروب هایی که با تکثیر آن ها جدار روده ضخیم گشته ،انجام می شود،بدین ترتیب جدار روده به حال عادی برگشته ،جذب مواد غذایی بهتر وبیشتر انجام می گیرد و ضریب تبدیل مواد غذایی نیز کاهش می یابد .
2 – ویرجینیا مایسین سبب نقصان تولید اسید لاکتیک ،اسیدهای چرب فرار ، آمونیاک و آمین ها توسط میکروب ها شده و در نتیجه از اثرات سمی آن ها می کاهد .
3 – با کند نمودن حرکات روده ها موجب جذب پروتئین ، چربی و کربو هیدراتها می گردد .
موارد مصرف :
●افزایش سرعت رشد و کاهش ضریب تبدیل غذایی
●جهت درمان آنتریت نکروتیک کلستریدیایی و همچنین عفونت های ایجاد شده توسط انترو کوک ها استرپتو کوک ها و استافیلو کوک ها
●کاهش تلفات و وازده ها به علت جذب بهتر غذا
●افزایش قدرت باروری تخم مرغهای جوجه کشی و افزایش قدرت تولید گوشت وتخم مرغ
مقدار و نحوه مصرف :
گوساله : تا 26 هفتگی 50 تا 800 گرم در هر تن غذا (داخل غذای جانشین شیر )
بوقلمون :تا 26 هفتگی 50 تا 200 گرم در هر تن غذا
جوجه گوشتی : تا پایان دوره پرورش 50 تا 200 گرم در هر تن غذا
مرغ تخمگذار و مرغ مادر :در تمام مدت تخمگذاری 200 تا 800 گرم در هر تن غذا
ویرجینیا مایسین باید به طور یکنواخت با غذا مخلوط شود ،برای این کار ابتدا مقدار توصیه شده را باید با 5 کیلوگرم غذا ، سپس 50 کیلوگرم غذا مخلوط کرده و مخلوط بدست آمده را به یک تن غذا افزود .
موارد منع مصرف :ویرجینیا مایسین را نباید همزمان با مصرف سایر افزایندگان رشد در غذای دام و طیور استفاده نمود .
اثرات جانبی : ویرجینیا مایسین هیچگونه سمیت و عوارض جانبی ندارد .
زمان پرهیز از مصرف : ویرجینیا مایسین تا روز کشتار قابل مصرف است .
شرایط نگهداری :در جای خشک و در دمای بین 10 تا 25 درجه سانتیگراد و دور از نور نگهداری شود .
بسته بندی : بسته های 1 و 5 کیلوگرمی