شکل دارویی : پودر محلول در آب
ترکیب:

15000  I.U

Vit A

3000    I.U

Vit D3

15 mg

Vit E

3 mg

Vit k3

5mg

Vit B1

6 mg

Vit B2(80-SD)

4 mg

Vit B6

30 mg

Vit C

30 mg

Vicotinamide

15 mg

Calcium pantothenate

10 mg

Sodium chloride

1 mg

Potassium chloride

30 mg

Calcium Gluconate

3 mg

Magnesium sulfate

q.s

Excipient

موارد مصرف ‌:
خوراندن‌ ویتالیت در مواردی كه‌ طيور در نتيجه‌ ابتلاءبه‌ بيماریهای مختلف‌ دچار عوارض‌ كمبود ويتامين‌ها وعدم‌ تعادل‌ الكتروليت‌ شده‌ باشند ضروری است‌. تجويز پودر ویتالیت متعاقب‌ ابتلای طيور به‌ اسهال‌های ميكروبی، ويروسی،تك‌ياخته‌ای و ساير بيماریهايی كه‌ باعث‌ ضعف‌ عمومی و كاهش‌ مايعات‌ بدن‌ میشوند تأثير بسيار سريع‌ و مطلوبی در بهبود گله‌ خواهند داشت‌.
مقدارمصرف ‌: 1 گرم‌ ویتالیت رادر 1 ليترآب‌ آشاميدنی حل کرده و به مدت‌ سه‌ روز متوالی تجویز کنید.
نکات قابل توجه : خوراندن‌ ویتالیت به‌غير از موارد ضروری و يا مقادير توصيه‌ شده‌ توسط‌دامپزشك‌ جايز نيست‌.
شرايط‌ نگهداري :‌ دور از نور، در دمای اتاق (کمتر از 30 درجه) و دور از دسترس اطفال نگهداري شود.
بسته‌بندي :‌ ساشه‌ های  100 و 500 گرمی