پودر محلول در آب مولتی ویتامین+ اسیدآمینه
شکل دارویی : پودر محلول در آب
ترکیب : هر گرم حاوی:

10000 I.U

Vit A

2000 I.U

Vit D3

20 mg

Vit C

0.4 mg

Vit K3

2 mg

Vit E

6 mg

Niacotinamide

4.4 mg

Vit B1

0.7mg

Vit B2

0.6 mg

Vit B6

6 mg

L-cysteine

2mg

Ca-pantothenate

25mg

L-lysine

t q.s

Exipien

موارد مصرف ‌:
در بيشترموارد متعاقب‌ بيماریهای مختلف‌ و تغذيه‌ نادرست‌ كه‌معمولاً ناشی ازتجویز جیره های كم‌ كيفيت‌ می باشد، امكان‌ بروز عوارض‌ مربوط‌ به‌ كمبود‌ ویتامینها و اسیدهای آمینه ودر نتيجه‌ زيان‌ اقتصادی قابل‌ توجه‌ به‌ پرورش‌دهندگان‌طيور وجود داردکه در چنين‌ شرايطی مصرف‌ پودر‌ ویتاسید برای طيور ضروری خواهد بود.
مقدارمصرف ‌: به‌ نسبت‌ يك‌ گرم‌ در يك‌ليتر آب‌ آشاميدنی به‌ مدت‌ 3 الی 5 روز تجویز گردد.
نکات قابل توجه : افزودن‌ بی رویه ویتاسید ‌ به‌ جيره‌روزانه‌ طيور توصيه‌ نمیشود.
شرايط‌ نگهداري :‌ دور از نور،‌ در دمای اتاق (کمتر از 30 درجه) و دور از دسترس اطفال نگهداري شود.
بسته‌بندي‌ : ساشه‌ های 100 و 500 گرمی