لوامیزول هیدروکلراید
گرانول محلول در آب
دسته دارویی : ضد انگل(ایمیدازوتیازول)
ترکیب : هر ساشه 5 گرمی حاوی:
لوامیزول هیدروکلراید 1.5 گرم
موارد مصرف :
لوامیزول یک ضد انگل وسیع الطیف برای درمان و کنترل عفونت های ناشی از نماتودها در گاو ، گوسفند و بزمی باشد.
این دارو در موارد آلودگیها ی انگلی معدی –روده ای و ریوی ناشی از کرمهای بالغ و کرمها نابالغ در حال رشد که نسبت به این دارو حساس می باشند استفاده می شود.
از جمله این موارد شامل کرمهای ریوی از گونه های دیکتیوکالوس و کرمهای معدی-روده ای از گونه های تریکوسترونژیلوس،کوپریا،استرتاژیا(به غیر از لارومقاوم در گاو)، همونکس،نماتودیروس، بونوستوموم، ازوفاگوستوم و شابرتیا می باشند.
لوامیزول علاوه بر خواص فوق الذکر ، سبب تحریک سیستم ایمنی نیز می شود.
مقدار و روش مصرف :
گاو و گوسفند و بز: 7.5 میلی گرم لوامیزول هیدروکلراید به ازای هر کیلوگرم وزن بدن(یک ساشه 5 گرمی برای 200 کیلوگرم وزن بدن دام)به صورت خوراکی
طیور: 50-25 میلی گرم لوامیزول هیدروکلراید به ازای هر کیلوگرم وزن بدن(یک ساشه 5 گرمی برای0 5 تا 60 کیلوگرم وزن بدن)در یک لیتر آب آشامیدنی
زمان پرهیز از مصرف : حداقل 3 روز قبل از کشتار، مصرف دارو قطع شود.
موارد منع مصرف : در حیواناتی که شیر آنها به مصرف انسان می رسد استفاده نگردد.
موارد احتیاط:
– در هنگام کار با دارو از خوردن ، آشامیدن و یا کشیدن سیگار اجتناب گردد.
– پس از استفاده از دارو دستها شسته شود.
شرایط نگهداری : در محل خشک و خنک ، دور از نور و دسترس کودکان نگهداری شود.
بسته بندی: 5×5 گرم.