وتالژين
ضد التهاب غير استروئيدي

 
تركيبات: هر ميلي  ليتر وتالژين حاوي 500 ميلي گرم متاميزول مي باشد.

 
حيوانات هدف: اسب، گاو، گوسفند، بز و سگ

 
موارد مصرف:
تب بر
كاهش دردهاي ناشي از اشكال مختلف كوليك با منشاء متفاوت و ساير اختلالات اسپاسموديك حفره

شكمي
آرتريت حاد و مزمن
روماتيسم عضلاني و مفصلي
التهاب اعصاب (نورايتيس)
برطرف نمودن التهاب تاندون و غلاف آن (تندو واژنيت)
برطرف نمودن اسپاسم ناشي ازانسداد مري توسط جسم خارجي
تسكين درد
ميوگلوبينوري پاراليتيك
برطرف نمودن اسپاسم روده اي
تحريك مختصر حركات روده ها در زمان كوليك و اتساع حاد معدي
آرام ساختن حيوان در زمان معاينه يا درمان دردهاي ناحيه كمر و تتانوس (همراه با تجويز آنتي سرم تتانوس)

 
روش تجويز: تزريق عميق عضلاني و يا وريدي

 
ميزان مصرف:
اسب: 60-20 ميلي ليتر در روز
گاو: 8-4 ميلي ليتر به ازاي هر 100 كيلوگرم وزن بدن در روز
كره اسب و گوساله: 15-5 ميلي ليتر در روز
گوسفند و بز: 8-2 ميلي ليتر در روز
سگ: 5-1 ميلي ليتر در روز

 
مصرف در دوران آبستني: وتالژين درحيوانات آبستن قابل استفاده است.

 
موارد احتياط: از تزريق زيرجلدي اين دارو خودداري كنيد.
در صورت مصرف طولاني مدت،‌ تابلوي خوني حيوان را كنترل نماييد.

 
دوره پرهيز از مصرف:

 

گوشت: 5 روز

 

شير: 2روز

 
مدت ماندگاري:

 

ويال بازنشده: 5 سال

 

پس از اولين استقاده: 2 ماه

 
شرايط نگهداري: در دماي اتاق نگهداري شود.

 
بسته بندي: ويال 100  ميلي ليتري.