واروسیــد: دارویی  صددرصد گیاهیاست. این دارو ترکیبی از مواد موثره آویشن باغی، اسطوخودوس و مواد موثره چندین گیاه دارویی دیگر می باشد که خواص ضد انگلی به ویژه انگلهای خارجی ( جرب واروا ، کنه ها و … ) دارند.

این دارو به نحوی فرموله شده که اجزاء مختلف آن اثرات درمانی یکدیگر را تشدید می کنند.
ترکیبات و خواص درمانی: واروسید ترکیبی از اسانس آویشن باغی حاوی ترکیبات فنلی مانند تیمول، کارواکرول و نیز ترکیبات عصاره اسطوخودوس شامل لینالیل استات و لینالول می باشد که دارای خواص ضد انگل های خارجی به ویژه جرب واروا است.
این ترکیبات باعث مقاومت قارچی و یا باکتریایی نمی گردند و فاقد هر گونه عوارض جانبی برای زنبور عسل و انسان می باشند.
لازم به ذکر است که این دارو هیچگونه باقی مانده ای در فرآورده های زنبور عسل نخواهد داشت.
موارد مصرف: پیشگیری و درمان بیماریهای انگلی زنبور عسل ( به ویژه جرب واروا)
نحوه مصرف و دوز درمانی: تا یک هفته، هر 2روز یک بار و هر بار 15 مرتبه در داخل کندو و بین شان ها اسپری شود.
دوز پیشگیری: در ماه هایی از سال که در زنبورداریها، آلودگی به جرب وجود ندارد هر 2هفته یک بار و هر بار 15 مرتبه در بین شان ها، دارو  را اسپری نمایید.
در ماه هایی از سال که واروا شیوع پیدا می کند، هفته ای  یکبار و هر بار 15 مرتبه دارو را در بین شان ها اسپری نمایید.
موارد منع مصرف: ندارد.
نگهداری:در جای خشک و خنک دور از نور آفتاب نگهداری شود