ال- کارنیتین + ویتامین گروه ب
گروه دارویی: ویتامین
شکل دارویی: محلول خوراکی
تركيب : هر ليتر محلول حاوي:

ال ـ كارنيتين

30000

ميلي گرم

ويتامين  B1

4000

ميلي گرم

ويتامين B2

5000

ميلي گرم

ويتامينB3

4000

ميلي گرم

ويتامين B5

10000

ميلي گرم

ويتامين B6

2000

ميلي گرم

ويتامينB12

20

ميلي گرم

ويتامين H

10

ميلي گرم

مكانيسم اثر:
ال كارنيتين: كوفاكتور ضروري براي متابوليسم اسيدهاي چرب و افزایش ميزان دسترسي به منابع انرژي از اسيدهاي چرب و انتقال آنها را از غشاي سلول به داخل ميتوكندري سرعت بخشد.
ويتامينهاي گروه B ويتامينهاي گروه B عمدتاً در چرخه هاي متابوليسم سلولي، متابوليسم پروتئين ها، چربي ها و كربوهيدراتها و نیز واکنشهای حیاتی و افزایش مقاومت بدن نقش اساسی دارند.
گونه هدف : طيور(گوشتی، مادر، تخمگذار)
موارد مصرف:
– تسریع جذب کیسه زرده در جوجه های یکروزه
– افزایش مقاومت در مقابل استرسهای محیطی و بیماریهای عفونی
– افزایش متابولیسم چربیها و کاهش چربیهای محوطه شکمی
– بهبود فاکتورهای پرورش مانند میزان رشد و تولید و ضریب تبدیل
– تقويت سيستم ايمني و کاهش تلفات در هفته اول
– افزايش كيفيت پوسته تخم مرغ و درصد جوجه های با کیفیت
مقدار و روش مصرف:
0.5 ليتر از محلول كيمياكارنيويت – ب در 1000 تا 2000 ليتر آب آشاميدنی به مدت 7- 3 روز.
توجه: بهتر است مدت و مقدار مصرف با تجویز کلینیسین تعیین گردد.
موارد احتیاط :
پس از باز شدن درب بطری، محتویات در طی مدت 60 روز باید مصرف گردد.
محلول تهیه شده حاوی دارو حداکثر تا 24 ساعت باید مصرف شود .
شرايط نگهداري:
در جاي خشك، در دمای کمتر از 25 درجه و دور از نور نگهداري گردد و از یخ زدگی محافظت گردد.
بسته بندی : ظروف پلی اتيلنی500 ميلی ليتری به همراه ليوان مدرج